If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 2 – 2015<br /> 95. årgang<br /> Bergljot Webster:<br /> – Overrasket over<br /> fØlelsene<br /> i reaksjonene<br /> mot ny advokatlov 26<br /> Foto: Henrik Evertsson<br /> Nyheter<br /> Viggo HagstrØm og Are Stenvik<br /> Erstatningsrett<br /> Boken er velegnet som håndbok<br /> for dommere, advokater og andre<br /> som kommer i berØring med<br /> erstatningsrettslige problem-<br /> stillinger.<br /> Pris: 849,-<br /> Einar Harboe, Truls Leikvang og Rino S. Lystad<br /> Ligningsloven<br /> Kommentarutgave, 7. utgave<br /> Denne lovkommentaren er<br /> det sentrale hjelpemidlet ved<br /> behandlingen av spØrsmål i<br /> tilknytning til ligningsloven og<br /> er skrevet med sikte på lignings-<br /> etaten, revisorer og advokater.<br /> Pris: 899,-<br /> Hans Petter Graver<br /> Alminnelig forvaltningsrett<br /> 4. utgave<br /><a title="Adv_02_2015_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=2"> Nyheter Viggo HagstrØm og Are Stenvik Erstatning</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=3"> INNHOLD NR 2 – FEBRUAR 2015 REDAKSJONEN AVSLU</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=4"> Her bØr lagmannsretten ligge Lagmannsretten bør </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=5"> Merete Smith har utsikt rett mot Nasjonal- galler</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=6"> Strengere regler mot HVITVASK – Vi skal kjenne </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=7"> En hovedbekymring blant europeiske advokater er </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=8"> Ansatte advokater tjener under en million Den gj</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=9"> Snittlønnen for advokater i advo- katfirma som to</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=10"> Slik selger du advokat- tjenester For å lykkes s</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=11"> – Kjempebra foredrag med praktisk tilnærming, og </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=12"> HJELP til internadvokater Nye anbefalinger for in</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=13"> Internadvokatens arbeidsgiver har ikke har styrin</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=14"> HJELP til internadvokater Sliter med taushetspli</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=15"> dan en advokat som arbeider for det offentlige, s</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=16"> – Verre for lØslatte fanger – Utviklingen utenfo</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=17"> Den tidligere kickbokseren Erling Havnå hadde den</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=18"> Advarer mot fangetransport Regjeringen planlegge</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=19"> – Ved å domfelle har vi påtatt oss et ansvar som </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=20"> TEMA: Pro bono Jobb smart Pro bono Bruk pro bon</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=21"> Ordskyen viser hvilke type saker advokatene har j</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=22"> TEMA: Pro bono men utgangspunktet var et ønsk</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=23"> Pro bono-råd til deg som vurderer nye pro bono-en</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=24"> Apper kan avslØre klientforhold Klientforhold kan</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=25"> til jobb. På den måten blir miljøene mer isolerte</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=26"> Historie- skriveren Hun motiveres av tanken på s</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=27"> høsten 1985. Hun søkte seg dit etter gymnaset, me</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=28"> HØyesterettsdommer Bergljot Webster leverer forsl</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=29"> Navn: Bergljot Webster. Alder: 49 år Bosted: Veks</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=30"> Knallhard prosedyrekonkurranse I årets nasjonale</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=31"> makt, som er i strid med folkeretten, sier Mathia</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=32"> MOTTAKELSE FOR NYE ADVOKATER Sett et kryss i ka</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=33"> JU§NYTT nr. 2/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=34"> JU§NYTT nr. 2/2015 Skatt: Brukshindring ved salg</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=35"> ADVOKATENES FAGDAGER 2015 FOTO: MONICA KVAALE O</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=36"> PROGRAM 2015 TORSDAG 28. MAI DEL </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=37"> 66 forskjellige foredragsholdere fra 28 forsk</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=38"> Fortsatt i tvil? SpØr fjorårets deltaker</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=39"> Fullmakt til advokat å skrive under ankeerklæring</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=40"> JU§NYTT nr. 2/2015 Sivilombudsmannen – dobbeltst</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=41"> Eiendomsrett til sjØgrunn HØyesterett avsa 19. j</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=42"> JU§NYTT nr. 2/2015 Personopplysninger og privath</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=43"> Medlemstilbud Ta kontakt med Jannicke Isaksen: m</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=44"> Maktens retorikk-triks Ved å øve og bli bevisst, </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=45"> Det er ikke alltid den personen som har mest trov</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=46"> Nye bØker og brosjyrer presen- tert av Ida Moen Ø</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=47"> rammevilkår for næringsdrivendes aktiviteter i ma</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=48"> Topp- leder i advokat- firma: = Verdens vanskeli</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=49"> 5 råd til advokat- lederen 1. Vær en markant le</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=50"> Langer ut mot hØye salær Pengene truer rettssikk</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=51"> –Foreldre lurer systemet – Konfliktnivået øker i </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=52"> Advokat Larsens usannheter debatt 48 Av Vibeke</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=53"> med anledning til å kommentere saken selv. Deadli</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=54"> Advokater nØler med å be om hjelp Av Guro Kristi</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=55"> Breivik-isolasjon utfordrer Advokat Geir Lippesta</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=56"> Unge gjeldsslaver Juss-Buss har hjulpet folk med</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=57"> Kan ikke avlytte advokat-samtaler Politiet avlyt</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=58"> Navn: Brynjulf Risnes Alder: 53 Tittel: Advokat (</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=59"> GENERALSEKRETÆREN Pro bono - advokatenes troverd</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=60"> f olk og forum </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=61"> Populær advokat-side Nærmere 124.000 personer var</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=62"> MEDLEMSNYTT Nyinnmeldte advokatfullmektiger Aadl</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=63"> FOLK OG FORUM Organisasjonsadvokat Heilemann </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=64"> NYTT OM NAVN Advokat Kristian SæbØ har sluttet </a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=65"> NYTT OM NAVN Advokat Anders Frydenberg har avsl</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=66"> FOLK OG FORUM Nei til væpnet politi Advokatforen</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=67"> FOLK OG FORUM Hilde-Mar</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=68"> FOLK OG FORUM Spillelistenmin MENU Niels Kiæ</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=69"> FOLK OG FORUM advokat Stein Fredrik Janzon i St</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=70"> SoMe*SoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMeSoMe * Skuddene</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=71"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Adv_02_2015_Nett page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/cda584aa?page=72"> 0164 OSLO Retur Adr.: Den norske Advokatforening</a>