If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Commercial Solutions<br /> Store nyheter 2017<br /> ROBINIA SAND- OG VANNLEK<br /> Barn elsker å leke med sand og vann. Disse to svært taktile elementene<br /> er supert arbeidsmateriale for unge kreative sinn, og bidra til barns<br /> tidlige læring, eksperimentering og forståelse av verden. Når de leker<br /> med sand og vann utvikler barna sine motoriske ferdigheter, de lærer<br /> å samhandle i grupper og deres konsentrasjonsevne vokser. Kort sagt,<br /> sand- og vannlek er bra for barns utvikling.<br /> KOMPAN barns utvikling svært alvorlig, og vår nye serie med produkter<br /> for sand- og vannlek er utviklet for å øke barnas lekeopplevelse maksi-<br /> malt! Strukturene kommer med en mengde morsomme verktøy slik som<br /> kraner, siler og vannmøller, alle gir barna det de trenger for å utforske og<br /> undersøke enda mer. Laget i Organic Robina har strukturene et beroli-<br /> gende naturlig utseende, og er designet med en estetisk og attraktiv<br /> appe<a title="Sand and Water NO page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdcbb5ae?page=1"> Commercial Solutions Store nyheter 2017 ROBI</a> <a title="Sand and Water NO page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdcbb5ae?page=2"> TRADISJONELL LEK, SAND- OG VANNLEK NRO528 </a> <a title="Sand and Water NO page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdcbb5ae?page=3"> NRO522 D1+ </a> <a title="Sand and Water NO page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cdcbb5ae?page=4"> NYTT SORTIMENT NRO531 D2+ </a>