If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> OK11<br /> DebatOplæg<br /> OK 11<br /> Debatoplæg<br /> Redaktion: Sundhedskartellet<br /> Layout: Sundhedskartellet<br /> ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14<br /> Copyright © Sundhedskartellet 2010<br /> Alle rettigheder forbeholdes.<br /> Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller<br /> mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.<br /> INDLEDNING<br /> Som medlem af en af Sundhedskartellets 11 organisationer er<br /> du med til at løse nogle af de mest vitale opgaver i det danske<br /> velfærdssamfund. Et arbejde der har afgørende betydning og<br /> værdi for patienternes og borgernes sundhed og sikkerhed.<br /> Den værdi skal afspejle sig i din løn og dine arbejdsvilkår.<br /> Derfor har Sundhedskartellet ført en intensiv kamp for lige-<br /> løn, som foreløbig kulminerede med en lang konflikt i foråret<br /> 2008. Med OK 08 forliget fik vi skabt mærkbare resultater.<br /> Derudover fik vi sat fokus på mangler og udfor<a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=1"> OK11 DebatOplæg</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=2"> OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet La</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=3"> INDLEDNING Som medlem af en af Sundhedskartelle</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=4"> HVAD SYNES DU SOM ERGOTERAPEUT? I 2011 vil ram</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=5"> lØnStigninger: ENS ELLER FORSKELLIGE CENTRALE E</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=6"> LØN TIL HELE LIVET lØn Lønnen skal stige mere</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=7"> LOKaLE aFtaLEr Uanset hvilken stilling du er ansa</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=8"> FAGLIG OG PROFESSIONSRETTET UDVIKLING SUnDHEDS</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=9"> UDViKLingS- Og LæringSMiLjØEr Hver eneste dag lev</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=10"> DET GODE ARBEJDSLIV Sundhedskartellet arbejd</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=11"> FOKUS På arbEjDE På SKæVE tiDEr Mange sundhedspro</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=12"> Seniorer I den sidste del af arbejdslivet kan øns</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=13"> HVAD BETYDER MEST FOR DIG? Debatoplægget tager </a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=14"> FORHANDLINGSFORLØBET FOrHanDLingSFOrLØbEt Overen</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=15"> FaKta OM SUnDHEDSKartELLEt Sundhedskartellet forh</a> <a title="Debatopl&aelig;g OK 11 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d049c0bc?page=16"> SunDheDSKartellet Sankt Annæ Plads 30 Postbox 227</a>