If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> EN GUIDE OM PRODUKTER I FÖRSKOLAN<br /> Giftfri förskola<br /> LEKSÄKER<br /> Tänk på att<br /> vi är<br /> känsliga!<br /> INGET ATT LEKA MED<br /> Barn är känsligare för kemikalier än vuxna,<br /> detta på grund av att de är små, växer och<br /> utvecklas fortfarande. Dessutom börjar de<br /> som bekant utforska sin värld genom att<br /> smaka på det mesta. Därför är det extra<br /> viktigt att se över vad de minsta leker<br /> med. Numera ställs det höga säkerhetskrav<br /> på leksaker och produkter. Oftast är det<br /> gamla leksaker eller produkter från oseriösa<br /> leverantörer, som du ska se upp med. En<br /> utredning från Kemikalieinspektionen visar<br /> att bara ett fåtal leverantörer gör egna<br /> riskbedömningar och tester.<br /> Ifrågasätt och<br /> ställ krav!<br /> KÖP SÄKERT<br /> Vad du bör tänka på när du köper produkter:<br /> • Ifrågasätt en vara som är betydligt billigare än motsvarande hos<br /> andra leverantörer. Det<a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=1"> EN GUIDE OM PRODUKTER I FÖRSKOLAN </a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=2"> Tänk på att vi är känsliga!</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=3"> INGET ATT LEKA MED Barn är känsligare för kemika</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=4"> Ifrågasätt och ställ krav!</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=5"> KÖP SÄKERT Vad du bör tänka på när du köper prod</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=6"> UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN Se upp med produkter som </a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=7"> Ftalater Ftalater är en grupp kemiska ämnen som b</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=8"> Köp säkert!</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=9"> BÖRJA NU! Det är i regel omöjligt att ersätta al</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=10"> Avgifta vår vardag!</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=11"> SÅ HÄR GÖR DU EN ENKEL INVENTERING Gör en</a> <a title="Leks&auml;ker - Giftfri f&ouml;rskola page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d065c6ab?page=12"> Box 170, 283 23 Osby • Telefon: 0479-199 00 • Fax</a>