If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 1 2016 | 96. ÅRGANG |<br /> Transocean-advokat Sverre E. Koch<br /> om tap av oppdrag,<br /> farens død og<br /> folkeskikk<br /> Aktuelle bøker<br /> Inge Lorange Backer<br /> Norsk<br /> sivilprosess<br /> Boken er en fremstilling av<br /> domstolenes oppgaver i sivile<br /> saker og behandlingen av<br /> sivile saker. Backer ser på<br /> saksbehandlingen i domstolene<br /> som en beslutningsprosess og<br /> gir en systematisk fremstilling<br /> av spørsmål som melder seg i<br /> løpet av en slik prosess.<br /> Kr 749,-<br /> Ernst Moe, Geir Gregersen,<br /> Jan Frode Lervik, Jens Lind og Hanne Riksheim<br /> Inkassoloven<br /> Kommentarutgave, 2. utgave<br /> Denne kommentarutgaven<br /> tar for seg inkassoloven og gir<br /> en fremstilling av rettsreglene<br /> som gjelder ved innfordring av<br /> pengekrav. Det gis blant annet<br /> en utførlig gjennomgang av<br /> standarden «god inkasso<a title="Advokatbladet januar 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 1 2016 </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=2"> Aktuelle bøker Inge Lorange Backer Norsk siv</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=3"> Innhold Nyheter 4 – Forklaringer kan tilpasses </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=4"> – Vi har i flere år forsøkt å få Etter min meni</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=5"> er lett å gjøre feil for parter og advokater», sk</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=6"> NYHETER Vil ha mer bruk av Voldgift har mange for</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=7"> voldgift kan foregå pr. epost og telefon, og om </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=8"> NYHETER Slakter forslag om plagsomme personer F</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=9"> Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på! Se jus.</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=10"> – Jeg er ikke ute etter penger, men respekt Tra</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=11"> NYHETER En alvorlig resepsjonist viser vei inn</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=12"> NYHETER firmaet Wier</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=13"> gikk det en faen. Altså: Dette finner jeg meg ikk</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=14"> NYHETER – De andre aktørene i </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=15"> Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, lik</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=16"> NYHETER Krever innsyn i vurderinger Press</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=17"> NYHETER Barns rett Synet på barnet som en selv- </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=18"> TEMA: ADVOKATUTDANNINGEN Praksis er viktigst – Kl</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=19"> TEMA: ADVOKATUTDANNINGEN – Overdreven tro på </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=20"> TEMA: ADVOKATUTDANNINGEN Advokatfirmaet Kyrre, B</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=21"> TEMA: ADVOKATUTDANNINGEN selv ikke noe problem</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=22"> NY ADVOKATLOV Skal sortere sytti høringssvar </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=23"> NY ADVOKATLOV Skattedirektoratet: Ikke absolutt</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=24"> NY ADVOKATLOV Forbrukerrådet:klager og avgjørels</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=25"> ICJ Norge: Nei til organisasjonstvang HØRINGSSVA</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=26"> PROFILEN </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=27"> PROFILEN Burvokteren Som 16-åring briljerte siv</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=28"> PROFILEN tradisjonsrike klubben utenfor hoved-</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=29"> PROFILEN – Sørg for at domme</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=30"> NYHETER Russisk advokatstand foran store </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=31"> NYHETER Rap</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=32"> NYHETER – Asylsøkere, barn og</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=33"> JU§NYTT nr. 1/2016 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=34"> JU§NYTT nr. 1/2016 Beskatning av pendlere for</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=35"> Oppsigelse ved nedlegging av avdeling Høyeste</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=36"> JU§NYTT nr. 1/2016 Ikraftsetting nye lover: 1. </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=37"> gis loven virkning ett år etter ikraft- tredelsen</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=38"> JU§NYTT nr. 1/2016 Tvangssalg av borettsandel</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=39"> UNIK MULIGHET INNEN ANTI- KORRUPSJON OG GRANSKING</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=40"> NYHETER Knytter bånd mellom tunisiske og norske a</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=41"> NYHETER Presidenten i d</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=43"> Alle generelle regler av vesentlig betydning</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=44"> NYHETER Foreslår nytt evalueringssystem Disip</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=45"> FIRE FIKK KRITIKK Tilsynsutvalget for dommere </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=46"> KROM-KONFERANSEN 2016 – Fritt for akademisk «</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=47"> – Hinsides rettsfølelsen Advokatforeningens leder</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=48"> Juss-Buss Rettsgebyret – et hinder for rettssikke</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=49"> KOMMENTAREN Ditt medlemskap er Advokatforenin</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=50"> DEBATT Å KUNNE STOLE PÅ FORVALTNINGEN AV</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=51"> DEBATT EN LÆREMESTER ER BORTE </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=52"> DEBATT HVEM SKAL VOKTE VOKTERNE? AV ADVOK</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=53"> Foto: Monica Kvaale Gullbukser Store ambisjone</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=54"> Månedensadvokat Arnfinn Andersen Aktuell fordi</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=55"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=56"> Styrker kommunikasjonen Ida Sofia Vaa (39) fra Osl</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=57"> Nytt jusshus i Oslo Gatejuristen, Juridisk rådg</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=59"> – Siste ord ikke sagt i Torgersen-saken En kriti</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Trine Friber</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=61"> Advokat Elin Nykaas har sluttet i Advokat- firmae</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=62"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Ruth-Line Wa</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=63"> ADVOKATFORENINGENS TALENTPRIS 2016 </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=64"> FOLK & FORUM Navn: CECILIE LYSJØ JACOBS</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=65"> «FOLKEDOMSTOL» SKREMMER At Stortingets kontroll- </a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=66"> SoMeSoMeSoMeSoMe ■ Manglende åpenhet rundt ansett</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet</a> <a title="Advokatbladet januar 2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/d079c33c?page=68"> Returadresse: Den norske Advokatforening Kr. Augu</a>