If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport 2016<br /> Investeringsforeningen Nordea Invest<br /> Læsevejledning<br /> Investeringsforeningen Nordea Invest består af flere afdelinger. Hver afdeling aflægger et separat regnskab<br /> med afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i 2016, ligesom de giver en<br /> status pr. 31. december 2016. I afdelingsberetningerne kommenteres afdelingernes resultat for 2016 samt de<br /> specifikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling.<br /> Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for<br /> de rammer, der er lagt for afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen.<br /> Det hænger også sammen med, at afdelingerne – selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og<br /> følger forskellige strategier – ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den<br /> globale vækst påvirke afkast og risiko i a<a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=1"> Årsrapport 2016 Investeringsforeningen Nordea In</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=2"> Læsevejledning Investeringsforeningen Nordea </a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=3"> Indhold Forord </a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=4"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=5"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=6"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=7"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=8"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=9"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=10"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=11"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=12"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=13"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=14"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=15"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=16"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=17"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=18"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=19"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=20"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=21"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=22"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=23"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=24"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=25"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=26"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=27"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=28"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=29"> Påtegninger </a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=30"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=31"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=32"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=33"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=34"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=35"> Afdelingsberetninger og årsregnskaber Obligatio</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=36"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=37"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=38"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=39"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=40"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=41"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=42"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=43"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=44"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=45"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=46"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=47"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=48"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=49"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=50"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=51"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=52"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=53"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=54"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=55"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=56"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=57"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=58"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=59"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=60"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=61"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=62"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=63"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=64"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=65"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=66"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=67"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=68"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=69"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=70"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=71"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=72"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=73"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=74"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=75"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=76"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=77"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=78"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=79"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=80"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=81"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=82"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=83"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=84"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=85"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=86"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=87"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=88"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=89"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=90"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=91"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=92"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=93"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=94"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=95"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=96"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=97"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=98"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=99"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=100"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=101"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=102"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=103"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=104"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=105"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=106"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=107"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=108"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=109"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=110"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=111"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=112"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=113"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=114"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=115"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=116"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=117"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=118"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=119"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=120"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=121"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=122"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=123"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=124"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=125"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=126"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=127"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=128"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=129"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=130"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=131"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=132"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=133"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=134"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=135"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=136"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=137"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=138"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=139"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=140"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=141"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=142"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=143"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=144"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=145"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=146"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=147"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=148"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 149" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=149"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 150" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=150"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 151" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=151"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 152" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=152"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 153" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=153"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 154" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=154"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 155" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=155"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 156" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=156"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 157" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=157"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 158" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=158"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 159" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=159"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 160" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=160"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 161" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=161"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 162" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=162"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 163" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=163"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 164" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=164"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 165" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=165"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 166" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=166"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 167" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=167"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 168" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=168"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 169" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=169"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 170" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=170"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 171" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=171"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 172" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=172"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 173" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=173"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 174" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=174"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 175" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=175"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 176" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=176"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 177" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=177"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 178" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=178"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 179" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=179"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 180" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=180"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 181" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=181"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 182" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=182"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 183" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=183"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 184" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=184"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 185" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=185"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 186" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=186"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 187" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=187"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 188" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=188"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 189" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=189"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 190" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=190"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 191" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=191"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 192" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=192"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 193" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=193"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 194" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=194"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 195" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=195"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 196" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=196"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 197" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=197"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 198" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=198"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 199" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=199"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 200" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=200"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 201" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=201"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 202" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=202"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 203" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=203"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 204" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=204"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 205" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=205"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 206" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=206"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 207" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=207"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 208" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=208"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 209" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=209"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 210" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=210"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 211" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=211"> Fælles noter </a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 212" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=212"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 213" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=213"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 214" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=214"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 215" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=215"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 216" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=216"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 217" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=217"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 218" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=218"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 219" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=219"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 220" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=220"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 221" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=221"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 222" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=222"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 223" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=223"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 224" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=224"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 225" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=225"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 226" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=226"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 227" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=227"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 228" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=228"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 229" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=229"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 230" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=230"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 231" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=231"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 232" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=232"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 233" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=233"> Bilag </a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 234" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=234"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 235" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=235"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 236" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=236"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 237" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=237"> Investeringsforeningen Nordea Invest | Årsrapport</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 238" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=238"> Årsrapport 2016 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 239" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=239"> Sådan læser du afdelingernes regnskaber Risikop</a> <a title="2016_Aarsrapport_IFNI page 240" href="http://viewer.zmags.com/publication/d129b1fc?page=240"> Investeringsforeningen Nordea Invest Strandgade 3</a>