If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Diversifiering | Nyckeln till hållbar lönsamhet<br /> Mallorca | Turismen behöver det lokala lantbruket<br /> FEBRUARI 2017<br /> FÅRAN<br /> Betesdrift<br /> i rampljuset<br /> LEDAREN<br /> Bästa läsare<br /> Konsumenter efterfrågar i stigande omfattning mjölk från kor som går på grönbete,<br /> och följaktligen efterfrågar mejerierna sådan mjölk från lantbrukarna. Gräs tillhör<br /> också de allra billigaste fodren, och när det hanteras på rätt sätt kan det ge hög<br /> avkastning och kvalitet. Många lantbrukare vill därför utnyttja gräset mer, oavsett<br /> om man låter korna beta av det eller skördar det och använder det som foder. I vår<br /> huvudartikel tittar vi närmare på det här ur ett europeiskt perspektiv, och rapporterar<br /> om anmärkningsvärda exempel på hur gräsmarker används av animalieproducenter.<br /> Mallorca är ett av Europas populäraste turistmål. Ändå är få människor medvetna om<br /> att ön också <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=1"> Diversifiering | Nyckeln till hållbar lönsamhet M</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=2"> LEDAREN Bästa läsare Konsumenter efterfrågar i</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=3"> INNEHÅLL FÅRAN | Februari 2017 | Nr. 171 | Årgång</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=4"> JOHN DEERE INIFRÅN Kundernas behov omvandlas till</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=5"> SAMMA PRIS OLIKA STORLEK! €€ </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=6"> Ny C441R INPLASTARPRESS. PROFFS I VARJE DETALJ </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=7"> rEgIonala nyhEtEr SvErIgE </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=8"> 1 2 » Du måste vara stor i primärproduk- tion</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=9"> 4 5 1 Korn som odlas på Wapnö förädlas som a</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=10"> 1 » Jag ville etablera en relation till kon</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=11"> 3 4 och ko”, säger Rolf Axel Nordström. </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=12"> ANDRA LOVAR JOHN DEERE GARANTER</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=13"> INTERNATIONELLA NYHETER © Dean Peterson XXX</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=14"> HUVUDARTIKEL y© Farlap Photograph BETESDR</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=15"> » STORBRITANNIEN » NEDERLÄNDERNA » TYSKLAND » F</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=16"> HUVUDARTIKEL » STORBRITANNIEN ©Farlap Photogr</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=17"> ROBOTMJÖLKNING » Konsumenter- na vill att ko</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=18"> HUVUDARTIKEL » FRANKRIKE Ungefär 36% av den 8</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=19"> Skörda rekordSnabbt JoHn deere t-SerIen tröSkor </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=20"> JOHN DEERE PRODUKTER Mån</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=21"> De nya 5R traktormodellerna, tillverkade i John D</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=22"> JORDBRUK OCH FORSKNING ©gettyimages/MariuszSzczy</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=23"> AVSLAPPNAD SPRUTNING + POWRSPRAY </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=24"> MENORCA MALLORCA Manacor Palma BALE- ARERNA</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=25"> 1 Mycket populära: Såväl proffs som amatörcyklist</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=26"> 1 23 » Till skillnad från andra produ</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=27"> LEAD 4 5 </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=28"> MALLORCA I KORTHET Mallorca är den största ön i ö</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=29"> EuropEan drivErs’ championship anmäl </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=30"> STORBRITANNIEN | TACKLA ANTIBIOTIKARESISTENS Kyc</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=31"> » Industrin går mot en minskad antibiotikaan- </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=32"> på tarmfloran och resultera i diarré och infektio</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=33"> Endast En kan ta ledningen ii ii connect v ty n</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=34"> LANdEt RUNt Hjälper till</a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=35"> REDO FÖR NÄSTA SÄSONG? </a> <a title="Faran_Issue1_2017_SWE_SE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d139b5ef?page=36"> Adressaten okänd, v.g. returnera försändelsen til</a>