If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 01:10<br /> Hvad skal vi med<br /> FAGBEVÆGELSEN I 2010?<br /> Er det danske aftalesystem ikke alt for tungt og forudsigeligt?<br /> SIGER DU, AT DET FÆLLESSKAB Men hvorfor skal jeg være<br /> ER MED TIL AT STYR- I DANMARK? medlem af Ergoterapeut-<br /> foreningen? Jeg kan få det<br /> KE STABILITET OG billigere andre steder!<br /> siger du, at det ikke er det samme, de kan levere? Hvad bruger Etf mine kontingentkroner til,<br /> og gØr det overhovedet en forskel? Jeg får jo den samme lØn, uanset om jeg er medlem eller ej.<br /> OM JEG SÅ Jamen, pensionssystemer, tillæg, ferieord-<br /> BLOT NASSER ninger, barsel og seniorordninger kan vi vel<br /> selv aftale med vores egen arbejdsgiver?<br /> PÅ DE ANDRES Siger du individualist?<br /> SOLIDARITET?<br /> Men det er jo mine egne penge, og hvad nu hvis <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=1"> ergoterapeuten 01:10 Hvad skal vi med </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=2"> </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=3"> 04 Leder 06 Sådan sætter vi kontingent- </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=4"> Leder Dig og ergoterapeutfællesskabet </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=5"> Vi er en lille organisation, som i mange tilfælde</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=6"> KONTINGENTET ARBEJDER Sådan arbejder dine kontin</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=7"> 2 % HUSLEJEOMKOSTNINGER – 3 REGIONSKONTORER > H</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=8"> KONTINGENTET ARBEJDER Hvis Etf ikke eksisterede </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=9"> Man bØr være med i en fagforening, og det bliver </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=10"> TR-UDDANNELSE OG FAGLIGE OG MEDLEMSRETTEDE AKTIVI</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=11"> Bindeled mellem fagforening og arbejdsplads og me</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=12"> FAGLIGE OG MEDLEMSRETTEDE AKTVITETER Hvis v</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=13"> Vibeke Andersen og Kåre Duedahl er begge medlemme</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=14"> FAGLIGE OG MEDLEMSRETTEDE AKTVITETER ETF – DET</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=15"> Mette Leth HVAD MENER DU? Etf efterl</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=16"> FAGLIGE OG MEDLEMSRETTEDE AKTVITETER ··· De s</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=17"> 20 % rabat på fagbØger i BogPlus Som medlem i E</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=18"> FAGLIGE OG MEDLEMSRETTEDE AKTVITETER Udvikling f</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=19"> de at indarbejde den nye viden i vores daglige pr</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=20"> FAGLIGE OG MEDLEMSRETTEDE AKTVITETER ··· Profess</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=21"> Jeg er vokset op med, at man selvfØlgelig er med </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=22"> POLITISK VIRKSOMHED Ergoterapeutforeningen – f</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=23"> Helene Bækmark, direktØ</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=24"> KONTINGENTET ARBEJDER Den vigtigste brik til </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=25"> Den danske model er guld værd Hvis man skal fors</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=26"> Pioner og foregangs Af Lisbeth Maindal, journalis</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=27"> kvinde ROPOX-PRISEN Prisen er på 25.000 k</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=28"> CPPF FAGLIGT CPPF The Canadian Practice Process</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=29"> Arbejdsprocesmodellen præsenteres i denne artikel</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=30"> FAGLIGT CPPF The Canadian Practice Process Frame</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=31"> Plan Det aftales, at der næste gang gennemfØres e</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=32"> FAGLIGT CPPF The Canadian Practice Process Frame</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=33"> HELE LANDET FNE-Ergoterapi og Revalidering Gener</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=34"> MØder/kurser Voldgade 90, 1358 KØbenhavn K. Ti</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=35"> nomiseminar, idet de stiller skarpt på ”Ergonomi </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=36"> MØder/kurser Nyvalgte TR-suppleanter med selv-</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=37"> DialogmØde om organiseringen på fremtidens sygehu</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=38"> Du bliver rådgivet af sundhedsfagligt uddannede j</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=39"> REGION ØST ☎ 88 82 62 70 mail: o</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=40"> REGION ØST </a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=41"> REGION MIDT/NORD ☎ 88 82 62 70 mail: mid</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=42"> Kontakt Etf Region Øst HØje Taastrup Boulev</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=43"> Kør bil med BAUTA Kør bil med LB Har</a> <a title="Ergoterapeuten januar 2010 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d14dc038?page=44"> Ergoterapeutforeningen, etf@etf.dk, tlf. 33 41 47</a>