If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> BØRNEKATALOGET<br /> Målrettede kurser for<br /> ledere og medarbejdere på<br /> børne- og ungeområdet<br /> OM BØRNEKATALOGET<br /> Børnekatalogets kurser er målrettet kommunale myndighedssags-<br /> behandlere, medarbejdere i sociale tilbud, frontpersonale i almene<br /> tilbud samt kommunale ledere indenfor børne- og ungeområdet.<br /> Kurserne sætter fokus på ny lovgivning på området samt træning i<br /> brugen af konkrete redskaber og metoder for derved at styrke kvaliteten<br /> i sagsbehandlingen. Deltagerne vil få den nødvendige viden og forskning<br /> indenfor området samt kompetencer til at forstå og omsætte den<br /> erhvervede viden til praksis.<br /> Børnekataloget administreres for Socialstyrelsen af VIA University<br /> College.<br /> Kurserne i børnekataloget udvikles og leveres af VIA University College,<br /> University College Lillebælt, University College Syddanmark,<br /> Professionshøjskolen Metropol, Seminarer.dk A/S<a title="B&oslash;rnekataloget page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=1"> BØRNEKATALOGET Målrettede kurser for</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=2"> OM BØRNEKATALOGET Børnekatalogets kurser er mål</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=3"> VIDENSKURSER På videnskurserne opnås konkret og </a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=4"> Kurser om opsporing, forebyggelse og tidlig indsa</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=5"> PRAKSISKURSUS Overgreb på børn og unge – fysisk, </a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=6"> VIDENSKURSUS Introduktion til opsporing af udsatt</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=7"> PRAKSISKURSUS Opsporing af udsatte børn og unge i</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=8"> Kursus om Servicelovens kapitel 11 Kurset giver </a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=9"> Kurser om ICS Kurset formidler viden om ICS som </a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=10"> PRAKSISKURSUS ICS ICS-praksiskurset henvender si</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=11"> Kurser om opfølgning og det personrettede tilsyn </a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=12"> Kursus om dokumentation og skriftlighed i sag og </a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=13"> Kursus om systematik i sagsbehandlingen Systemat</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=14"> PRAKSISKURSUS Inddragende metoder Flere undersøg</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=15"> Kursus om forældrekompetenceundersøgelse Antalle</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=16"> Kursus om matching til en foranstaltning Forskni</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=17"> Kursus om faglig ledelse og styring Bliv styrket</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=18"> Kursus om plejefamilieområdet En væsentlig forud</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=19"> Kursus om efterværn Undersøgelser viser, at mang</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=20"> Kursus om adoption uden samtykke Reglerne om ado</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=21"> Kursus om udsatte børn og unges skolegang Udsatt</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=22"> Kursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggr</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=23"> Kursus om børn og unge med psykiske lidelser Bør</a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=24"> Kurser om børn og unge med funktionsnedsættelser </a> <a title="B&oslash;rnekataloget page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d164b379?page=25"> Kurserne i børnekataloget udvikles og leveres af </a>