If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Algoritmer eller varemerker. Utvikle markedet med prediktiv analyse.<br /> Slå sammen big data og thick data. Male med data. Derfor klikker du på noe.<br /> – creating the<br /> brand communities<br /> of tomorrow<br /> communication magazine #4 2016<br /> Lær deg å<br /> prate med<br /> dataene<br /> 02 Smarter Communication www.postnordstralfors.no<br /> Smartere<br /> kommunikasjon<br /> med nye løsninger<br /> O<br /> pp gjennom årene har I dette nummeret kommer vi et steg<br /> kommunikasjons- nærmere svaret på det evige spørsmålet<br /> løsningene våre hjulpet om hva som fungerer best – fysisk eller<br /> forskjellige typer kunder digit<a title="15-1016 SCM-#4 NO page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=1"> Algoritmer eller varemerker. Utvikle markedet med</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=2"> 02 Smarter Communication </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=3"> 03 Varemerker eller algoritmer Hva betyr varemer</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=4"> 04 BIG Bedrifter som bruk</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=5"> DATA05 – din beste for</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=6"> 06 – Ved hjelp av big data blir du kjent med ku</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=7"> KOM I GANG MED BIG DATA Anders Elbaks tre tips fo</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=8"> 08 </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=9"> 09 Se mennesker av kjø</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=10"> 10I dag er hele verden et nettverk. Teknologien fi</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=11"> BIG DATA → Kvantitative data som hentes frem ved </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=12"> 12 PREDIKTIV ANALYSE Automa</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=13"> 13 KUNDEKUNNSKAP OG SEGMENTERING </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=14"> 14 S kofabrik</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=15"> Hans Stenberg, Global Account Manager i PostNord </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=16"> 16 Dette får deg til å klikke – nettps</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=17"> Hvorfor klikker du på visse ting på nettet og and</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=18"> 18Nathalie Nahai er en forfatter og internasjonal</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=19"> Heuristikk og problemløsning → Heuristisk metode </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=20"> 20 Meningsfull virksomhet gir digitale vinnere </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=21"> Øyeskanning blir mer vanlig Pålogging på datamask</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=22"> 22 POSTNORD INSIGHT </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=23"> 23 ”Stikkordet for hvordan man når dagens kunder </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=24"> 24 Anim</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=25"> 25 D  en n</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=26"> 26 Trykt ellerdigital kommunikasjon – hva gi</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=27"> 27 NEVROMARKEDSFØRING → Nevromarkedsføring</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=28"> 28 </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=29"> Karin Nilsson, strategisk markedsanalytiker i Pos</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=30"> Algoritmer gir varemerkene konkurranse – visse må</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=31"> Bli mer datadrevet i markedsføringen. Test og eks</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=32"> NETFLIX: → Amerikanske Netflix startet i 1997 med </a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=33"> 33 Strømmetjenesten Netflix studerer k</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=34"> 34 ”Opprette et helhetlig bilde av d</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=35"> 35 Alexandra Samuel, amerikansk tekno- logi</a> <a title="15-1016 SCM-#4 NO page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d174d5ea?page=36"> Avsender: PostNord Strålfors AS, Postboks 253 Aln</a>