If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Indretning Nordbyskolen<br /> Nordbyskolen rummer ca. 460 elever<br /> og er beliggende i den nordlige del<br /> af Nykøbing Falster i Guldborgsund<br /> Kommune. Skolen skulle have indret­<br /> tet sine klasselokaler og store fælles­<br /> område, hvor de havde et stort ønske<br /> om at skabe inspirerende lærings­<br /> zoner, som gav mulighed for at rykke<br /> undervisningen ud af klasseværelset.<br /> Indretningen skulle være tro mod sko­<br /> lens eksisterende stil.<br /> Lekolars projektchef Jesper Gade og<br /> arkitekt Gabriella Klint løste opgaven<br /> ved at skabe et moderne og alsidigt<br /> skolemiljø med plads til flere lærings­<br /> situationer. Det nye farvespil er i tråd<br /> med bygningens eksisterende farver<br /> og materialer.<br /> Når man træder ind i hallen, bliver<br /> man budt velkommen på de smukt<br /> snoede bænke, som spiller fint sam­<br /> men med de øvrige materialer i rum­<br /> met. Bænkene er fra Green Furniture<br <a title="Nordbyskolen_indretningscase page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d405803c?page=1"> Indretning Nordbyskolen</a> <a title="Nordbyskolen_indretningscase page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d405803c?page=2"> Nordbyskolen rummer ca. 460 elever og er beliggen</a> <a title="Nordbyskolen_indretningscase page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d405803c?page=3"> makerspace </a> <a title="Nordbyskolen_indretningscase page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d405803c?page=4"> klasseværelse </a> <a title="Nordbyskolen_indretningscase page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d405803c?page=5"> sceneområde</a> <a title="Nordbyskolen_indretningscase page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d405803c?page=6"> Kunde Nordbyskolen Nordby Allé 2, 4800 Nykøbing F</a>