If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
För dig som använder tappningskateter 1/2013<br /> Morgondagens patienter – utforskande och engagerade<br /> Anne-Lie har kontrollen över sitt livInnehåll<br /> Jag styr mitt liv nu – inte blåsan! 03<br /> Framtidens patient kommer<br /> att förändra vården 04<br /> Frågor och svar 05<br /> Framtidens patient finns redan 06<br /> Musik, föreläsningar och resplaner 08<br /> Många valmöjligheter med<br /> SpeediCath® tappningskateter 10<br /> Idéverkstad som gör skillnad 11<br /> Malmö Open 2013 12<br /> Vinnare, RIKare Vetande nr 3 2012 12<br /> 09<br /> 03<br /> 12<br /> Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälso-<br /> tillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter,<br /> utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar d<a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=1">För dig som använder tappningskateter 1/2013 Morg</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=2">Innehåll Jag styr mitt liv nu – inte blåsan! </a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=3">Jag styr mitt liv nu – inte blåsan! Tidigare kräv</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=4">Framtidens patient kommer att förändra vården Håk</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=5">kraftigt de senaste åren och idag finns över 40 000</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=6">Framtidens patient finns redan När jag växte upp p</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=7">Vi står inför stora personliga utmaningar som vi s</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=8">Jag heter Göran och vill gärna berätta lite om min</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=9">gången tyckte jag att det såg obehagligt ut, men e</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=10">Många valmöjligheter med SpeediCath tappningskatet</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=11">“Idéverkstad“ som kan göra skillnad. Stig Lykke Iv</a> <a title="RIKare Vetande Nr 1 2013 | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d43facef?page=12">Malmö Open 2013. Den 8–10 februari är det åter dag</a>