If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 6–2016<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> circus.no<br /> foto: tommy normann<br /> Se hvordan Anders kilde-<br /> sorterer landbruksplast på<br /> grØntpunkt.no/landbruk<br /> Det er enkelt å kildesortere landbruksplast<br /> · Finn ut hva slags plastemballasje som skal kildesorteres hos deg.<br /> · Lag en enkel og sentralt plassert lØsning.<br /> · Kildesorter og la din avfallshåndterer ordne resten.<br /> Har du ikke en avfallshåndterer – finner du din nærmeste på grØntpukt.no. Takk for at du kildesorterer!<br /> 42<br /> 22<br /> 54<br /> INNHOLD LEDER<br /> 6/2016 04 Muligheter i kjøtt<br /> AVL<br /> 11 Tre Gopollen-døtre på ei sæddose<br /> 12 Rett fra fjøsgolvet<br /> 82 Fem på topp<br /> 82 Avlsstatuetten 1995<br /> FÔR/FÔRING<br /> 06 Erfaringsutveksling vårsådd rug sammen<br /> med italiensk raigras til beite<br /> 62 Erfaringer med bruk av levende gjær og fibertester<br /> 74 Fiberrik f<a title="Buskap 06-2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=1"> 6–2016 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 06-2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=2"> circus.no foto: tommy normann Se hvordan Ande</a> <a title="Buskap 06-2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=3"> 42 22 54 INNHOLD LEDER 6/2016 </a> <a title="Buskap 06-2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 06-2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=5"> www.ricardofoto.no Storfekjøtt er i den gunstige</a> <a title="Buskap 06-2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=6"> FÔR Smakelig beite som tåler røff behandling o</a> <a title="Buskap 06-2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=7"> En stolt Bjørn Olav Enger fra Lena er blant bønde</a> <a title="Buskap 06-2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=8"> ORGANISASJON ABS er verdens ledende selskap in</a> <a title="Buskap 06-2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=9"> dialecta.no Foto: Richardofoto Pappa kan bli med</a> <a title="Buskap 06-2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=10"> ORGANISASJON K O M M E N TA R Geno Global og Gen</a> <a title="Buskap 06-2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=11"> ner for Geno Global Viderefører interna- sjonalt </a> <a title="Buskap 06-2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=12"> Rett fra fjøsgolvet Ole Bjørner Flittie, Mj</a> <a title="Buskap 06-2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=13"> Noe av det tyngste arbeidet i fjøset er grovfôrhå</a> <a title="Buskap 06-2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=14"> TEMA: KJØTT Åse M. Flittie Anders</a> <a title="Buskap 06-2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=15"> Dei nye satsane for kvalitetstilskottet tilseier </a> <a title="Buskap 06-2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=16"> KJØTT Fôrplanlegging til oksar </a> <a title="Buskap 06-2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=17"> 2+, fem havna i 3- og ein i 3. Endringa i kvalite</a> <a title="Buskap 06-2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=18"> Elisabeth Kluften Rådgiver N</a> <a title="Buskap 06-2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=19"> Med nye satser på kvalitetstilskudd storfe er det</a> <a title="Buskap 06-2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=20"> TEMA: KJØTT Konsekvenser av endret kvalit</a> <a title="Buskap 06-2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=21"> Fjøs A Fjøset er et tradisjonelt oksefjøs med spa</a> <a title="Buskap 06-2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=22"> Kristian Heggelund Fagansvarlig avl Tyr kris</a> <a title="Buskap 06-2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=23"> Endringene i kvalitetstillegget som kom i årets j</a> <a title="Buskap 06-2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=24"> AT F E R D KUSIGNALER God eteplass per ku gir hø</a> <a title="Buskap 06-2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=25"> </a> <a title="Buskap 06-2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=26"> REPORTASJE Fullt påsett gir god økonomi og en </a> <a title="Buskap 06-2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=27"> VODL I SANDNES KOMMUNE I ROGALAND pplegg drifts</a> <a title="Buskap 06-2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=28"> REPORTASJE Kjøttproduksjon – en del av fr</a> <a title="Buskap 06-2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=29"> FAKTA FRA MJØLKONOMI Legg merke til: Mjølkonomi</a> <a title="Buskap 06-2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=30"> HELSE Mye tyder på at norske storfe er fri for</a> <a title="Buskap 06-2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=31"> FJØS-TOTAL er din leverandør av innendørsmekanise</a> <a title="Buskap 06-2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=32"> FRUKTBARHET Cathrine Bjelke Ve</a> <a title="Buskap 06-2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=33"> En ny studie, gjennomført ved NMBU Veterinærhøgsk</a> <a title="Buskap 06-2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=34"> HELSE Hausten 2014 opplevde Arvid og Wenche Lø</a> <a title="Buskap 06-2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=35"> LØNEMO, VOSS KOMMUNE, HORDALAND folk og dyr ■</a> <a title="Buskap 06-2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=36"> HELSE Salmonellamarerittet ramma folk og </a> <a title="Buskap 06-2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=37"> Din lønnsomhet og trivsel i høysetet </a> <a title="Buskap 06-2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=38"> ØKONOMI Åse M. Flittie Anderssen Fagspesia</a> <a title="Buskap 06-2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=39"> fe kvota? Figur 3. Her finn du mjølkeprognose enk</a> <a title="Buskap 06-2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=40"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 06-2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=41"> Teknologi blir en stadig viktigere driver for utv</a> <a title="Buskap 06-2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=42"> REPORTASJE Fôrkvalitet, kraftfôr per 100 kilo </a> <a title="Buskap 06-2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=43"> ØVRE KILDE DA I RINGSAKER KOMMUNE I HEDMARK ■■ Ni</a> <a title="Buskap 06-2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=44"> REPORTASJE Resultatorientert bonde på sta</a> <a title="Buskap 06-2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=45"> Til våre robotkunder: Bli med på Lely-tur til Hol</a> <a title="Buskap 06-2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=46"> ORGANISASJON Undersøkelsen ble utført i april</a> <a title="Buskap 06-2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=47"> 2016 (7 prosent av alle veterinærinsemi- nasjonen</a> <a title="Buskap 06-2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=48"> ORGANISASJON Eierundersøkelsen 2016 </a> <a title="Buskap 06-2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=49"> Melkesimmental (Fleckvieh) Hvis du vil bidra til </a> <a title="Buskap 06-2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=50"> Førstekalvskua 759 Rosa er datter av 11312 Horn o</a> <a title="Buskap 06-2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=51"> </a> <a title="Buskap 06-2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=52"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 06-2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=53"> s austa d ! Sprell levende ød o o </a> <a title="Buskap 06-2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=54"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA ELLI Inger H</a> <a title="Buskap 06-2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=55"> Utsagnet er hentet fra et dikt e</a> <a title="Buskap 06-2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=56"> Grunnlaget for livsytelsen Calf-O-Tel — Kalveoppd</a> <a title="Buskap 06-2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=57"> REPORTASJE FRANSK MELKEPRODUKSJON Mens trenden i</a> <a title="Buskap 06-2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=58"> REPORTASJE FRANSK MELKEPRODUKSJON Mot strøm</a> <a title="Buskap 06-2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=59"> Tre strategier Biogass og solcel</a> <a title="Buskap 06-2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=60"> REPORTASJE FRANSK MELKEPRODUKSJON Mot strøm</a> <a title="Buskap 06-2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=61"> Trivsel skaper resultater Illustras</a> <a title="Buskap 06-2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=62"> FÔRING Stine G. Vhile Utvi</a> <a title="Buskap 06-2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=63"> Hensikten med å bruke levende gjær til drøvtygger</a> <a title="Buskap 06-2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=64"> REPORTASJE Eivind Vik Spesialr</a> <a title="Buskap 06-2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=65"> Knut Johan Singstad (27) har alt vore mjølkebonde</a> <a title="Buskap 06-2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=66"> REPORTASJE Vil ikkje byta ut livet som mj</a> <a title="Buskap 06-2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=67"> Dagens rett – automatisk levert når dyra trenger </a> <a title="Buskap 06-2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=68"> FORSKJELLIG Eivind Vik Spesial</a> <a title="Buskap 06-2016 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=69"> MEDLEM </a> <a title="Buskap 06-2016 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=70"> ØKONOMI Å BYGGE NYTT FJØS, DEL 5 Bjørn G</a> <a title="Buskap 06-2016 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=71"> Alle må ha ein driftsplan ved søknad om tilskot o</a> <a title="Buskap 06-2016 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=72"> ØKONOMI Å BYGGE NYTT FJØS, DEL 5 Økonomi og</a> <a title="Buskap 06-2016 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=73"> GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB! Presis</a> <a title="Buskap 06-2016 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=74"> FÔR Oddbjørn Kval-Engstad </a> <a title="Buskap 06-2016 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=75"> Vi har opplevd store, lokale variasjoner i vær og</a> <a title="Buskap 06-2016 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=76"> REPORTASJE Fra 1990 har melkeproduksjonen på R</a> <a title="Buskap 06-2016 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=77"> iliebruk De koster en gang i døgnet før fullfôret</a> <a title="Buskap 06-2016 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=78"> REPORTASJE Tregenerasjoners familiebruk </a> <a title="Buskap 06-2016 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=79"> Grovfôranalyser -Eurofins har det du trenger! Vi</a> <a title="Buskap 06-2016 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=80"> FORSKJELLIG DATAKVALITET I KUKONTROLLEN, DEL 1 </a> <a title="Buskap 06-2016 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=81"> I en serie på seks artikler i Buskap skal vi ta f</a> <a title="Buskap 06-2016 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=82"> AVL AVL F E M PÅ T O P P Rasmus </a> <a title="Buskap 06-2016 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=83"> VitaMineral -alle dyr trenger tilskuddsfôr · Spes</a> <a title="Buskap 06-2016 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=84"> FÔRING Erik Brodshaug </a> <a title="Buskap 06-2016 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=85"> I løpet av det siste året har vi i Tine Rådgiving</a> <a title="Buskap 06-2016 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=86"> AVL BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN Rasmus L</a> <a title="Buskap 06-2016 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=87"> Tel. 908 26 618 www.godkalven.no UTFODRINGSGRIN</a> <a title="Buskap 06-2016 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=88"> HELSE LESERINNLEGG Kommentar til redaktørens rep</a> <a title="Buskap 06-2016 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=89"> Få mer ut av din produksjon: Kontakt din loka</a> <a title="Buskap 06-2016 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=90"> FORSKJELLIG REGULERING AV FESTEAVGIFTER Mediene</a> <a title="Buskap 06-2016 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=91"> Gjødselanalyser -Eurofins har det du trenger! Vi </a> <a title="Buskap 06-2016 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=92"> INTERVJU Heidi Løkken Frilansjour</a> <a title="Buskap 06-2016 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=93"> Kvinner har tradisjonelt vært den usynlige bonden</a> <a title="Buskap 06-2016 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=94"> -bonden Redigert av Therese Rudi | therese.rudi@</a> <a title="Buskap 06-2016 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=95"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 06-2016 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=96"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 06-2016 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=97"> “Elitem uten en antibioti Artikkel i Buskap I dei</a> <a title="Buskap 06-2016 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=98"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 06-2016 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=99"> Er dette ditt marked? Buskap nr 7 kommer ut 31.10</a> <a title="Buskap 06-2016 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/d44fa8bc?page=100"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar </a>