If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> BRUNSTAD<br /> Siden 1941<br /> HISTORIE, VERDIER & FILOSOFI<br /> STOLTHET HAR<br /> ALLTID VÆRT KJERNEN<br /> I DET VI GJØR<br /> Viljestyrke, stolthet og godt utført arbeid har alltid vært kjernen i det vi<br /> gjør. Det var akkurat den kraften som drev Hjalmar Brunstad (1919-74)<br /> da han startet produksjon av trestoler i 1941. Lite visste den 22 år gamle<br /> håndverkeren den gang om at Brunstad skulle bli en av de ledende<br /> møbelprodusentene i Skandinavia. I årene som fulgte tok han møbel-<br /> produksjonen fra et kjellerlokale til dagens moderne fabrikk i Sykkylven.<br /> Den første tiden var preget av enkle kår og travle arbeidsdager. Likevel<br /> hadde håndverkerne arbeidslyst, godt humør og gleden av å skape. Det<br /> ga dem stolthet å se de ferdige produktene. I etterkrigsårene ble be-<br /> hovet for møbler større enn før, og tilgangen på materialer ble bedre.<br /> Hjalmar Brunstad hadde troen på en lys fremtid for møbelindustrie<a title="doc_6390_72 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=1"> </a> <a title="doc_6390_72 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=2"> BRUNSTAD Siden 1941</a> <a title="doc_6390_72 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=3"> HISTORIE, VERDIER & FILOSOFI STOLTHET HAR ALLT</a> <a title="doc_6390_72 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=4"> 4 </a> <a title="doc_6390_72 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=5"> STREAM Arild Alnes & Helge Taraldsen</a> <a title="doc_6390_72 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=6"> IDUN Arild Alnes</a> <a title="doc_6390_72 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=7"> 7 NORDIC WARMTH Nordic Warmth skal forte</a> <a title="doc_6390_72 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=8"> 8 Å SKAPE ET NYTT MØBEL ARI</a> <a title="doc_6390_72 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=9"> CETA Svein Asbjørnsen & Jarle Slyngstad</a> <a title="doc_6390_72 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=10"> SYSTEM+ FIA A Arild Alnes & Helge Tarald</a> <a title="doc_6390_72 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=11"> 11 SYSTEM+ AMI </a> <a title="doc_6390_72 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=12"> DELTA LEGEND Arild Alnes & Helge Taralds</a> <a title="doc_6390_72 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=13"> 13 </a> <a title="doc_6390_72 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=14"> SOFAER HAPPY </a> <a title="doc_6390_72 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=15"> STOLER DELTA </a> <a title="doc_6390_72 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d49f9139?page=16"> 1. </a>