If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HÅLLBARHETSREDOVISNING<br /> Det allra<br /> viktigaste<br /> Vi finns till för barn och ungdomar,<br /> för att ge dem en bra start i livet i en<br /> utvecklande lärmiljö. Med inspire-<br /> rande möbler och lärmaterial utan<br /> gifter och skaderisker, med produk-<br /> ter som håller – och är hållbara. Att<br /> finnas till för den unga generationen<br /> är lika med att ta ansvar för klimat<br /> och miljö. För barnens och ungdo-<br /> marnas framtid, det viktigaste av allt.<br /> 2<br /> Innehåll<br /> Ledarord .............................. 5<br /> Vår hållbarhetsstrategi ........ 7<br /> Våra produkter ................... 13<br /> Vår miljöpåverkan .............. 21<br /> Vi är Lekolar ........................ 31<br /> Våra samarbetspartner ..... 37<br /> Denna hållbarhetsredovisning utgör Lekolar Group ABs hållbarhetsrapportering för räkenskapsår 2021. Redovisningen omfattar all verksamhet inom moderbo-<br /> laget samt dess dotterbolag Played Ho<a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=1"> HÅLLBARHETSREDOVISNING</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=2"> Det allra viktigaste Vi finns till för barn och u</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=3"> Innehåll Ledarord .............................</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=4"> 4</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=5"> Ledarord Vi har modet att gå före Vi tror p</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=6"> 6</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=7"> Kapitel 1. Vår hållbarhetsstrategi </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=8"> l m a s k r e å e h s m Säkra och tryg</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=9"> Kapitel 1. Vår hållbarhetsstrategi Presen</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=10"> Mål 3. God Alla barn, ped Genom initiat ämnen i f</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=11"> Kapitel 1. Vår hållbarhetsstrategi VIKTIGA H</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=12"> 12</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=13"> Kapitel 2. Våra produkter </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=14"> Vad betyder märkningarna? Ä R NM K E Svanen</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=15"> K S O K S R S R O K L R O L A I FÖ</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=16"> DESIGNPROCESSEN BY LEKOLAR EMPATISERA </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=17"> KONTROLLER FÖR SÄKERHETS SKULL Det går inte att </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=18"> MER LEK I BIOBASERAD OCH ÅTERVUNNEN PLAST All pl</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=19"> Kapitel 2. Våra produkter VARFÖR ÄR DET VIKTIG</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=20"> 20</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=21"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan Mo</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=22"> SLÅENDE KLIMATVINST - SVART PÅ VITT Vi vet att d</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=23"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan 40% lägre CO2e-u</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=24"> VILKEN MILJÖPÅVERKAN HAR EGENTLIGEN EN MÖBEL, SET</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=25"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan TYDLIGA STEG I CI</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=26"> SLUTGISSAT - VÅR KARTLÄGGNING VISAR HELA BILDEN </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=27"> 125 527 MÖBLER MONTERADE AV SAMHALL I OSBY </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=28"> Vi arbetar envist och successivt med att minska v</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=29"> Kapitel 3. Vår miljöpåverkan ALLA INSATSER R</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=30"> 30</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=31"> Kapitel 4. Vi är Lekolar V</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=32"> VÅRA VÄRDERINGAR Vi är en värderingsstyrd organi</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=33"> Kapitel 4. Vi är Lekolar </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=34"> DIGITALA UTBILDNINGAR, BÄTTRE ÄN INGA ALLS Preci</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=35"> Resultat från medarbetarundersökning genomförd i </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=36"> 36</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=37"> Kapitel 5. Våra samarbetspartner </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=38"> LEVERANTÖRSREVISIONER 2021 genomfördes totalt 33</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=39"> DET ÄR STRUKTUREN SOM GÖR DET För dig som ska gö</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=40"> LEVERANTÖRSKODEN Genom att skriva under vår leve</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=41"> Kapitel 5. Våra samarbetspartner </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=42"> 42</a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=43"> ANTECKNINGAR </a> <a title="SE_H&aring;llbarhetsrapport 2022 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4a4fcea?page=44"> Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Pierr</a>