If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1 • 2012<br /> Läs mer på www.sveaskog.se<br /> med<br /> tro<br /> på trä<br /> ”Jag tror på träet som<br /> byggnadsmaterial, och sågverken<br /> borde kunna utveckla och hävda sig”.<br /> Möt Sveaskogs styrelseordförande<br /> Göran Persson, i ett samtal om<br /> framtidens skogsindustri.<br /> rePortaGe, Sidorna 21–23<br /> skogsbruk<br /> Gallrat och klart!<br /> För ett optimalt gallringsresultat krävs att gallringen<br /> sker utifrån beståndets egna förutsättningar. Det spar<br /> pengar i slutänden.<br /> Sidan 8<br /> jakt & fiske<br /> Samsas om jakten<br /> En ökad efterfrågan på både jakt och friluftsliv gör att<br /> alltfler nu kan samsas om samma marker. Möt<br /> jaktlaget och Lyckan Hund och Friluftsliv, som delar<br /> på samma jaktmarker. Sidan 12<br /> Vinn kokbok!<br /> ”Riktiga män<br /> äter sallad”<br /> kan bli din.<br /> tema<br /> Ökad förädling av trä<br /> Röntgen, industriellt husbyggan<a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=1"> 1 • 2012 Läs mer på www.sveaskog.se med tro </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=2"> Nr 1•2012 Vi klarar höga Bkrav på hållbarhet </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=3"> Rätt rustad för gallringsuppdragen </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=4"> nyheter Skogsbränsle till munksund ett n</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=5"> Friskt vågat Alla har vi våra drömmar. Drömmar </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=6"> marknad Skogen ger mest bio Biobränsle är Sverige</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=7"> bränsle Naturgas 3,6 procent – 14,4 TWh Kol 5,9 </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=8"> skogsbruk Gallring för naturens bästa Fakta At</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=9"> Gallrat och klart! Gallringen är skonsam, effekti</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=10"> kund träexpertis. aB Karl Hedin hårdsatsar på</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=11"> foto: maGnuS GlanS När eN beställNiNg görs, sama</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=12"> jakt & fiske De jagar på samma Sedan ett år till</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=13"> mark tuDelat. Ökade arrendepriser gör att alltfl</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=14"> teknik FoTo: AnnA HållAms enkelt och exakt. Tim</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=15"> Skogsaffärer på nya sätt. Vi har hela färgskalan</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=16"> TEMA förädling Han ser sågve Med ny teknik och </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=17"> rkens potential En annan sida av</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=18"> tema förädling Affären Här är tre exempel på hur</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=19"> Tekniken Metoden Röntgen höjer kvaliteten </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=20"> synpunkt pressröster Skogen är ett flitigt omskr</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=21"> reportage foto: kalle assbring </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=22"> reportage Fakta Gör</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=23"> ”Industrins framgång är helt avgörande för oss i </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=24"> Vi brinner för biobränsleproduktion! I mer än 35</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=25"> ARBETSLIV Snabba möten ger bättre samarbete Sve</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=26"> arbetsliv en dag på jobbet | Esbjörn WahlbErg J</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=27"> TX.pdf 1 2011-02-15 13.52 </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=28"> annonstorget Grepp och bärighet från värld</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=29"> Klipp till på något som fungerar! Naarva är energ</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=30"> </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=31"> g r s i L F H L ströVrenar letar bete på snötä</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4b3aeea?page=32"> till sist… NorrskeN kaN uppträda i oändligt må</a>