If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Arbetsmarknads-,<br /> gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens personaltidning<br /> 1/2015<br /> SPOKE WINTERSPARV<br /> ”En representant för en minoritet blir aldrig mer<br /> än en representant för en minoritet.”<br />  Kärleken är fri 2014-2017<br />  2 sidor boktips<br />  I huvudet på ledningsorganisationen<br /> ”Nytt år med goda möjligheter”<br /> G<br /> od fortsättning på 2015!<br /> De senaste två åren har vår högsta<br /> politiska ledning, beslutat om och<br /> genomfört förändringar i Malmö<br /> stads organisation som påverkat vårt uppdrag<br /> i allra högsta grad. 2013 genomfördes den nya<br /> skolorganisationen med tre skolnämnder och<br /> därmed tre skolförvaltningar med ett gemen-<br /> samt uppdrag för den röda tråden i barns och<br /> ungas lärande. 2014 togs nästa steg med att<br<a title="edico1_15_WEBB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=1"> Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsfö</a> <a title="edico1_15_WEBB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=2"> ”Nytt år med goda möjligheter” G </a> <a title="edico1_15_WEBB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=3"> HALLÅ DÄR – Rasmus Dahl Varför står du och prat</a> <a title="edico1_15_WEBB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=4"> S:t Petri påverkar Så väcks ett samhällsengageman</a> <a title="edico1_15_WEBB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=5"> ATT SKAPA UPPMÄRKSAMHET i medierna var ett av mål</a> <a title="edico1_15_WEBB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=6"> Må bra med SFI </a> <a title="edico1_15_WEBB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=7"> Fyra månader med JobbMalmö Fyra månader med ny</a> <a title="edico1_15_WEBB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=8"> Praktik på VLC Amelie </a> <a title="edico1_15_WEBB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=9"> Språk i alla ämnen Med språket i fokus Alla t</a> <a title="edico1_15_WEBB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=10"> TE 4/Elevinflytande Tekniskt fjärde år på Paul</a> <a title="edico1_15_WEBB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=11"> TE 4/Elevinflytande ombyggnader. </a> <a title="edico1_15_WEBB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=12"> Spoke Wintersparv När Spoke Wintersparv kommer</a> <a title="edico1_15_WEBB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=13"> Spoke Wintersparv </a> <a title="edico1_15_WEBB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=14"> Spoke Wintersparv avsluta sina studie</a> <a title="edico1_15_WEBB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=15"> Nya samtalsmodeller Mål – motivation – resulta</a> <a title="edico1_15_WEBB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=16"> Kärleken är fri Projektle</a> <a title="edico1_15_WEBB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=17"> Kärleken är fri Pjäsen Kärleken är fri är regis</a> <a title="edico1_15_WEBB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=18"> Boktips Boktips Här delar några medarbetare m</a> <a title="edico1_15_WEBB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=19"> SVARTHUSET Av: Peter May Förlag: Modernista, 201</a> <a title="edico1_15_WEBB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=20"> I huvudet på ledningsgruppen Nybyggara</a> <a title="edico1_15_WEBB page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=21"> Gissa skorna Efter Jobbet TEXT & FOTO: SANN</a> <a title="edico1_15_WEBB page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=22"> Qualis Nu har S:t Petri skola p</a> <a title="edico1_15_WEBB page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=23"> Krönikan! Kärlek, klass och död hos Tennyson </a> <a title="edico1_15_WEBB page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e4c6ab?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD ARBETSMARKNADS-, GYMNASI</a>