If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> 1–2010><br /> Foto: Buskap<br /> Er du ute etter topp ytelse?<br /> Velg FORMEL Energi<br /> - sikrer hØg avdrått og godt grovfôropptak<br /> FORMEL Energi 80<br /> - til middels hØsta grovfôr<br /> FORMEL Energi 90<br /> - til tidlig hØsta grovfôr<br /> Ta kontakt så hjelper vi deg<br /> med å nå dine produksjonsmål.<br /> Ring 800 800 99 eller besØk oss på<br /> www.fk-landbruk.no<br /> 2 Buskap 1–2010<br /> INNHOLD LEDER<br /> 4 Nå må du si fra<br /> 1/2010<br /> AVL<br /> 6 Tana-kalver til Øyer<br /> 8 Nok en god avkomsgransking<br /> 10 Seiglivet P-linje<br /> 12 Gary betrakter NRF-avlen<br /> 13 5 på topp<br /> 16 NRF-populasjonens viktigste egenskaper<br /> 31 NRF-historien<br /> HELSE/FRUKTBARHET/ATFERD<br /> 18 Fargen avslØrer taperne<br /> 20 Fruktbarhet og holdbarhet i utenlandske forsØk<br /> 36 Resultat av spenepr<a title="Buskap 01 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=1"> FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=2"> Foto: Buskap Er du ute etter topp ytelse? V</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=3"> INNHOLD LEDER </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=4"> LEDER Nå må si fra Rasmus</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=5"> Fra nyttår har alle som har mistanke om mishandli</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=6"> AVL </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=7"> VI ER STOLTE AV Å PRESENTERE: LELY ASTRONAUT A3 N</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=8"> AVL GRANSKING 4–2009 Nok en Erling Sehest</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=9"> god AVKOMSGRANSKING Sand fjernes på grunn av hØyt</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=10"> AVL BjØrn Johansen </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=11"> 1 av 3 melkeprodusenter i lista over de mest hØyt</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=12"> AVL Gary betrakter NRF Anne Guro </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=13"> -avlen Reinfjord. QGary </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=14"> REPORTASJE Styremedlem Egil Hersleth </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=15"> NÁVET DOALLU DA I TANA I FINNMARK Q Styremedlem i</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=16"> AVL NRF-populasjonens Erl</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=17"> En av de viktigste utfordringer for landbruket i </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=18"> ATFERD KUSIGNALER Ola Stene Fagsj</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=19"> 0HONH6\UQHUŠ +XUWLJV\UQLQJ 7LOKHOPHONRJ PHONHHUVW</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=20"> FRUKTBARHET Fruktbarhet Arne Ola Refsdal </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=21"> og holdbarhet forsØk Fig 1. Drektighetsresultate</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=22"> Tor Lunnan </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=23"> timoteieng? fôrkvalitet, vil timotei ha flei</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=24"> MELKING MED FOKUS PÅ LØNNSOMHET IQ – MELKEORGAN </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=25"> ORGANISASJON Jubileumsseminare</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=26"> ORGANISASJON 75-årsjubileet Tor</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=27"> Fredag 23. april Tid Sesjon A – Avl Sesjon B –</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=28"> 28 Buskap 1–2010</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=29"> Full fart </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=30"> FORSKJELLIG LESERENS SIDE Budeiene leser Bus</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=31"> AVL DEL 1 Egil Hersleth egil.her</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=32"> AVL DEL 1 15)KLVWRULH Q QKartet viser </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=33"> QHelge Bekkedal, den fØrste sekretær og siden</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=34"> KJØTT Per Gillund </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=35"> rett tid Dette er imidlertid for usikkert til å b</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=36"> HELSE JURETS HJØRNE Liv SælverØd </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=37"> Combi E30 – nytt elektronisk storfemerke Unik HD</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=38"> REPORTASJE Hver Solveig Goplen </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=39"> HORGVIN SAMDRIFT Q Skjåk kommune i Oppland Q 7 ei</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=40"> REPORTASJE Hver krone teller </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=41"> Fremtiden er her! SAC RDS FUTURE</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=42"> BYGG Cathinka JerkØ Spesi</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=43"> Valg av bredde på fôrbrettet, mekaniseringsutstyr</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=44"> REPORTASJE AGROMEK 2009 </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=45"> spaltegolv Gummibekledning </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=46"> REPORTASJE Agromek 2009 </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=47"> SMÅTT TIL NYTTE AMS mest lØnn- somt ved 70 kyr </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=48"> BYGG Åse Margrethe Sogstad Hels</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=49"> KLAUVHELSE FAKTA Husk å tenke på under planlegg</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=50"> FORSKJELLIG Jo Gjestvang Advokat </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=51"> KJØNNSSEPARERT SÆD 10032 HAUGSET r i i </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=52"> tt fr Redigert av: Grethe Ringdal | grethe.ri</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=53"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=54"> medlem Redigert av Kommunikasjon, </a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=55"> FjØsinnredning/utstyr Brunsby Østre – 1735 Va</a> <a title="Buskap 01 2010.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e5dceb?page=56"> Returadresse: Geno – Avl og semin 2326 Hamar </a>