If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Hållbarhetsrapport<br /> 20<br /> 21<br /> <br /> Hållbarhetsrapport<br /> HÖJDPUNKTER 2021 ................................................4<br /> ORD FRÅN HÅLLBARHETSANSVARIG ......................6<br /> OM MM HOLDING OCH MAX MATTHIESSEN.............8<br /> VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET...................................... 11<br /> SÅ STYRS HÅLLBARHETSARBETET........................12<br /> STYRNINGAVHÅLLBARHETSARBETET.................13<br /> MÅLOCHRIKTLINJERFÖRRISKHANTERING........14<br /> DIALOGER MED VÅRA INTRESSENTER...................16<br /> RESULTATET AV VÄSENTLIGHETSANALYSEN.........17<br /> Innehållsförteckning<br /> HÅLLBARHETSRELATERADE RISKER OCH<br /> MÖJLIGHETER........................................................18<br /> H Å L L B A R H E T S S T R AT E G I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2<br /> VÅRT RAMVERK FÖR HÅLLBARHET .......................23<br /> VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR ...........<a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=1"> Hållbarhetsrapport 20 21</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=2"> </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=3"> Hållbarhetsrapport HÖJDPUNKTER 2021 .........</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=4"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Hö</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=5"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 An</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=6"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Ord</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=7"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 “D </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=8"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Om M</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=9"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=10"> MAX MATTHIESSEN | </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=11"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Vår</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=12"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=13"> MAX MATTHIESSEN | Hållbarhetskommitté Hå</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=14"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Mål</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=15"> MAX MATTHIESSEN | </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=16"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=17"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=18"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Hå</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=19"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=20"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=21"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=22"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Håll</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=23"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Vårt</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=24"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=25"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Våra</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=26"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Håll</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=27"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=28"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=29"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=30"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=31"> MAX MATTHIESSEN | När tillräckligt må</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=32"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=33"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Metod</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=34"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=35"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=36"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=37"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=38"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=39"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=40"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Klim</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=41"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=42"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 "</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=43"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=44"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=45"> MAX MATTHIESSEN | En a</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=46"> Könsfördelning Chefer 15 kvi</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=47"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=48"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=49"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=50"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=51"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=52"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=53"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=54"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=55"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=56"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=57"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=58"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=59"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=60"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Revi</a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=61"> MAX MATTHIESSEN | HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 </a> <a title="H&aring;llbarhetsrapport 2021 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4e9d8f9?page=62"> Den här hållbarhetsrapporten har tagits fram av H</a>