If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 11:09<br /> Apopleksiaftale er endnu ikke<br /> sat i gang<br /> Dansk Folkeparti og regeringen indgik i<br /> foråret en politisk aftale om at udarbejde<br /> et nationalt forløbsprogram for apopleksi-<br /> området. Men arbejdsgruppen er endnu<br /> ikke nedsat af Sundhedsstyrelsen<br /> Side 26<br /> 88 82 62 70<br /> Etf får nyt telefonnummer<br /> Side 5<br /> Banebrydende tal for hjælpemidler<br /> Side 10<br /> To ergoterapeuter øger<br /> træningen i plejen<br /> Side 22<br /> Gerda må kigge langt<br /> efter sin elscooter<br /> Side 16<br /> <br /> 04 Leder<br /> 05 88 82 62 70<br /> Etf får nyt telefonnummer<br /> 06 397.000 kroner til ergoterapeu-<br /> tisk udvikling<br /> 09 Autorisationen bliver elektronisk<br /> 10 Banebrydende tal for<br /> hjælpemidler<br /> 14 Borgere rammes af øget<br /> brugerbetaling<br /> 16 Gerda må blive i sit hjem<br /> 18 Øget brugerbetaling <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=1"> ergoterapeuten 11:09 Apopleksiaftale e</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=2"> </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=3"> 04 Leder 05 88 82 62 70 Etf får nyt te</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=4"> Leder Grib de nye kommunalpolitiske mul</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=5"> Nyt telefonnummer i Etf Tryk 4 for medlem</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=6"> Etf´s fonde og puljer 397.000 kroner til ergote</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=7"> ArAt.rtn.rn.rM. MCC0010-16-0600 HmHmi-ni-rn.r3.63</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=8"> KØr bil med BAUTA – lige så tit og lige så langt </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=9"> Autorisation Autorisationen bliver elektroni</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=10"> Tal på hjælpemidler Banebrydende tal på hjæl</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=11"> tal på hjælpemidler </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=12"> Tal på hjælpemidler Der bliver forbrugt flest ro</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=13"> ;Xejbfm\ij´kk\cj\X]J\ejfipGifÔc\  K\jkk`cmli[\i`e</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=14"> Brugerbetaling på hjælpemidler Borgere ramm</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=15"> Christine Jensen, teamchef for hjælpe- midler, Kø</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=16"> Brugerbetaling på hjælpemidler - Jeg troede, a</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=17"> Gerda må blive i sit hjem Siden Gerda Hymøller</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=18"> Brugerbetaling på hjælpemidler Øget bruge</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=19"> – Hvis man ikke kan få bevilget for eksempel en e</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=20"> Brugerbetaling på hjælpemidler lovbundne </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=21"> Akkreditering Ergoterapeuter - gør klar til </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=22"> Træning i plejen </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=23"> rer de og laver aktivitetsanalyse for at finde st</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=24"> Træning i plejen Mere træning i plejen er vand</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=25"> Etf tager sagen fortæller om udvalgte medlemssage</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=26"> Apopleksi Apopleksiaftale er endnu ikke sat </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=27"> optræning, fordi der ofte mangler terapeuter i</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=28"> FAGLiGT TiLBAGE TiL ARBEJdET Af Hanne Rasmussen, </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=29"> ”Her er nemlig et nyt arbejdsfelt, hvor de ergote</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=30"> FAGLiGT Job-kravanalyse kategorier Eksempel på </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=31"> Præmie til ergoterapeut Der er sat pris på ergote</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=32"> Kort Nyt Ændring i kontingent til dit faglige ne</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=33"> ergoterapeuten l november 2009 l 33</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=34"> Møder/kurser hele landet FNE Ergoterapeuter </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=35"> AMPS kursus Odense Universitetshospital, Rehabil</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=36"> Møder/kurser Pris: Kr. 4.570 inklusiv kalibrer</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=37"> regel plads til alle, der tilmelder sig. Ny- valg</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=38"> REGION ØST </a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=39"> REGION MIDT/NORD ☎ 88 82 62 70 mail: mid</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=40"> REGION GRØNLAND groenland@etf.dk Genopslag – D</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=41"> REGION GRØNLAND groenland@</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=42"> Kontakt Etf Region Øst Høje Taastrup Boulev</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=43"> %OLYHUGHWPRQVRPGX GU¡PPHURP" 9,1'H</a> <a title="Ergoterapeuten november 2009 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d50d86aa?page=44"> Ergoterapeutforeningen, etf@etf.dk, tlf. 33 41 47</a>