If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Norra Skog inbjuder till<br /> årsmöten<br /> Medlemmar och intresserade skogsägare inbjuds till<br /> Ordinarie årsmöten 2022<br /> Norra Skog är en ekonomisk förening där det är medlemmarna som tillsam-<br /> mans bestämmer inriktningen för föreningen. Vi är en demokratisk organisa-<br /> tion där varje medlem har en röst. Basen för föreningen är våra skogsbruks-<br /> områden (Sbo). Varje skogsbruksområde håller ett eget årsmöte där det vi<br /> kallar Sbo-råd väljs. Vid årsmötet väljs också de stämmoombud som ska<br /> företräda medlemmarna i skogsbruksområdet på föreningsstämman som är<br /> föreningens högsta beslutande organ.<br /> På årsmötena utses som sagt förtroendevalda som är skogsbruksområdets<br /> ansikte utåt. De planerar och genomför lokala medlemsaktiviteter. En val-<br /> beredning ansvarar för att förbereda alla val i god tid innan mötet. Årsmötena<br /> genomförs i år fysiskt. Datum och tider anges på nästa sida. Detta är ett tillfälle<br /> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=1"> Norra Skog inbjuder till årsmöten</a> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=2"> Medlemmar och intresserade skogsägare inbjuds til</a> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=3"> Årsmöten 2022 Norra Skog inbjuder till årsmöten 2</a> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=4"> Framtidens skogsföretagande Årets tema sätter sko</a> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=5"> Kommentarer till koncernens och föreningens resul</a> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=6"> Kommentarer till koncernens och föreningens Balan</a> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=7"> Kommentarer till koncernens och föreningens Balan</a> <a title="Norra Skog inbjuder till &aring;rsm&ouml;ten page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5a9fbfc?page=8"> Foto: Sandra Lee Pettersson (sid 1 och 4), Calle </a>