If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Vision for Professionshøjskolen<br /> VIA University College<br /> YOUR<br /> FUTURE<br /> OUR<br /> AMBITION<br /> IMAgINe VIA 2020<br /> BITION i m a g i n e V i a 2 0 2 0<br /> Forord<br /> Visionen for VIA er resultatet af en pro-<br /> ces, der i 2011 har involveret VIAs ledere,<br /> medarbejdere og studerende samt samar-<br /> bejdspartnere og eksperter i engagerede<br /> og perspektivrige drøftelser af VIAs fremtid.<br /> Visionen sætter fokus på, hvordan VIA i<br /> 2020 gennem tidssvarende og praksisnære<br /> uddannelser og anvendt forskning fortsat<br /> vil bidrage til dynamik og vækst, både i den<br /> private sektor og i forbindelse med vel-<br /> færdssamfundets sammenhængskraft og<br /> udvikling.<br /> Visionen inviterer også til udforskning af,<br /> hvordan vi med afsæt i den enkelte stude-<br /> rende som aktiv deltager og i samspil med<br /> praksis videreudvikler og befæster kvalite-<br /> ter som praktisk sa<a title="VIA VISION page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=1"> Vision for Professionshøjskolen </a> <a title="VIA VISION page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=2"> Forord Visionen for VIA er resultatet af en pro- </a> <a title="VIA VISION page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=3"> Download visionen i df-udgave her > UR</a> <a title="VIA VISION page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=4"> Visionsanimation Se anima</a> <a title="VIA VISION page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=5"> VIAs animationsfilm Når kommunikation visualisere</a> <a title="VIA VISION page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=6"> Vi uddanner til praksis sammen m Det gør vi ved </a> <a title="VIA VISION page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=7"> ed praksis aksis og realisere det ksis som ak</a> <a title="VIA VISION page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=8"> VIAs vision Alle visionerne er gode og vigti</a> <a title="VIA VISION page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=9"> Et meget ambitiøst projekt Gry Salling Larsen, AC</a> <a title="VIA VISION page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=10"> Vi udvikler vide sammen med Det gør vi ved at… </a> <a title="VIA VISION page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=11"> n, udfordrer og inspirerer praksis fund genn</a> <a title="VIA VISION page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=12"> Vi skaber muligheder for den stu Det gør vi ved </a> <a title="VIA VISION page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=13"> erende ige koblinger for den ehov e på og fa</a> <a title="VIA VISION page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=14"> VIAs vision VIA er en del af verdenen Jeppe </a> <a title="VIA VISION page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=15"> Vi skal ville det Tillidsrepræsentant Carsten Jun</a> <a title="VIA VISION page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=16"> Vi engagerer o Det gør vi ved at… * dyrke melle</a> <a title="VIA VISION page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=17"> s globalt med lokalt afsæt relationer til gavn</a> <a title="VIA VISION page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=18"> Vi handler med mod, passion og Det gør vi ved at</a> <a title="VIA VISION page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=19"> nysgerrighed e og resultat skabende bruge fo</a> <a title="VIA VISION page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=20"> VIAs vision VIA med masser af mod René Foli,</a> <a title="VIA VISION page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=21"> Vi skal være skarpe på forskning Ph.d.-studerende</a> <a title="VIA VISION page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=22"> Bæredygtighed gennem bevidsthed om mennesker og r</a> <a title="VIA VISION page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=23"> otentialer Kvalitet gennem ambition og fokuserin</a> <a title="VIA VISION page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=24"> VIAs vision Vi uddanner til praksis Uddannel</a> <a title="VIA VISION page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=25"> Visionen kræver mod For Pia Hingebjerg, uddannels</a> <a title="VIA VISION page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5b19bfc?page=26"> I VIA tilbyder vi • 35 forskellige mellemlange </a>