If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ældre Sagen<br /> Arden<br /> 2.halvår 2022<br /> Arrangementer<br /> Og<br /> Aktiviteter<br /> Program for efteråret 2022<br /> Bisiddere<br /> Fire ører hører bedre end to. Derfor tilbyder Ældre Sagen i Arden<br /> bisiddere, som kommer og følger med til læge, hospital, sagfører,<br /> ejendomsmægler, bank, visitations samtale hos kommunen m.m. En<br /> der hjælper med at huske hvad der skal spørges om, og med at hu-<br /> ske, hvad der blev svaret. En som støtter og står dig bi.<br /> Kontakt Ingrid Kjær, 24 84 57 67.<br /> Ledsagere<br /> Ældre Sagen i Arden tilbyder en ledsager, som kommer hjem til dig<br /> og følger med til læge, tandlæge, øjenlæge, optiker, fysioterapeut,<br /> kontrol på hospitalet eller måske noget helt andet, hvor det er trygt<br /> med en at følges med.<br /> Kontakt Ingrid Kjær, 24 84 57 67.<br /> Motionsvenner<br /> Ældre Sagen i Arden tilbyder uddannede motionsvenner, som kom-<br /> mer til ældre i eget hjem, i første omg<a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=1"> Ældre Sagen Arden 2.halvår 2022 Arrangementer </a> <a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=2"> Program for efteråret 2022 Bisiddere Fire ører h</a> <a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=3"> Demensstøtte Har du spørgsmål i forbindelse med d</a> <a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=4"> Krolf i Arden Hver tirsdag fra den 4. august kl. </a> <a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=5"> Strikkecafe Tirsdage i lige uger kl. 19.00 - 21.0</a> <a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=6"> Virksomhedsbesøg Torsdag 6. oktober kl. 13.45. St</a> <a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=7"> Danmark spiser sammen Torsdag 10. november kl. 18</a> <a title="folder -program -2022-07-29-efteraar page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5ba8feb?page=8"> Julecafé Søndag 4. december kl. 14 – 16 i Arden K</a>