If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> LÄRMILJÖ & CIRKULARITET SKOLA 2023<br /> UTVECKLANDE<br /> MILJÖER<br /> MED OMTANKE<br /> OM MILJÖN<br /> HANDS-ON<br /> CIRCULARITY<br /> q<br /> w<br /> er<br /> Altudo bord är höj- och sänkbart och har en tvärgående regel som ger fritt utrymme undertill,<br /> vilket gör det till ett passande val för dem med funktionsnedsättning.<br /> q Saga bordsskärm, Art nr 136574<br /> w Stol Mody, Art nr 139683<br /> e Bord Altudo 70x60, Art nr 130719<br /> r Bord Altudo 90x60, Art nr 138455<br /> 2<br /> VÄGEN FRAMÅT GÅR I CIRKLAR<br /> Cirkuläritet är att se till hela produktens livscykel. Att använda<br /> så resurssmarta material som möjligt från återvinning och för-<br /> nybara källor. Att designa möblerna med en cirkulär grundtan-<br /> ke för hårt bruk och lång livslängd. Att sammanfoga delarna<br /> så att möblerna kan tas isär och rekonditioneras till nyskick.<br /> Och att givetvis, att så mycket som möjligt är återvinningsbar<a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=1"> LÄRMILJÖ & CIRKULARITET SKOLA 2023 UTVECKLAND</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=2"> q w er Altudo </a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=3"> VÄGEN FRAMÅT GÅR I CIRKLAR Cirkuläritet är att s</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=4"> q Wille hyllsystem med klädfack, sittbänk, krokli</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=5"> q </a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=6"> e q w </a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=7"> q Skrivtavla utan ram, Art nr: 80162 w Geo datorb</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=8"> q w </a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=9"> ”Flexibiliteten att samlas på ett sätt som p</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=10"> q DÄR ÖPPENHET O</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=11"> w e </a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=12"> CIRKULÄR DESIGN Cirkularitet har varit del av pr</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=13"> KAROLINE FÖREGÅR MED GOTT EXEMPEL Vår </a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=14"> ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET AV ATT FÖLJA NYA MÖN</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=15"> DET RETURSYSTEMET GER, GER VI HELST ALDRIG T</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=16"> ”Jämfört med en nytillverkad stol är en rekonditi</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=17"> VÄLJA NY ELLER NYKONDITIONERAD? Låt oss ta vår s</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=18"> VÄLJ FRÅN EN STÖRRE FÄRGPALETT Färgval påverkar </a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=19"> q Sittmodul Snake med hög rygg</a> <a title="MAG_zmag_SE_L&Atilde;&#132;RMILJ&Atilde;&#150;_&amp;_CIRKULARITET_SKOLA_169146 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f38c6b?page=20"> 140692 30% RABATT PÅ FIXA SVÄNGD F</a>