If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsredovisning 2011<br /> 2 INNEHÅLL<br /> Innehåll<br /> VikƟga händelser 2011 3<br /> Vd har ordet: En marknad i förändring 4<br /> Avtalslicens underläƩar för användarna 6<br /> Genom samordning Ɵllgängliggörs tv och radio 8<br /> Vidaresändning i kabel-tv-nät 8<br /> Tv- och radioprogram on demand, på DVD och i utbildningen 9<br /> Självklar kompensaƟon söker ny form 10<br /> En privatkopieringsersäƩning för framƟden 11<br /> Med räƫghetshavarna i centrum 12<br /> Fördelning av ersäƩningar för vidareanvändning av tv och radio <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=1"> Årsredovisning 2011</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=2"> 2 INNEHÅLL Innehåll VikƟga händelser </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=3"> VIKTIGA HÄNDELSER 2011 3 VikƟga händel</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=4"> 4 VD HAR ORDET En marknad i förändring</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=5"> Nya avtalslicenslösningar – nya möjligheter Under</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=6"> 6 VÅRT UPPDRAG Avtalslicens underläƩar</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=7"> VÅRT UPPDRAG 7 KollekƟv förvaltning</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=8"> 8 VIDAREANVÄNDNING AV TV OCH RADIO Gen</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=9"> VIDAREANVÄNDNING AV TV OCH RADIO 9 Tv-</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=10"> 10 PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING Självklar</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=11"> INKASSERING: FÖRDELNING MELLAN ARTIKELGRUPPER 200</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=12"> 12 FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR Med räƫgh</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=13"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR 13 Fördelnin</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=14"> 14 FÖRDELNING AV ERSÄTTNINGAR Fördelnin</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=15"> COPYSWEDE I SAMHÄLLSDEBATTEN 15 Copyswe</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=16"> 16 ORGANISATION OrganisaƟon Medarbetare</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=17"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 Förvaltningsb</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=18"> 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE bruk i sto</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=19"> för innestående medel på Copyswedes bankkonton un</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=20"> 20 RESULTATRÄKNING Resultaträkning Co</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=21"> BALANSRÄKNING 21 Balansräkning Copysw</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=22"> 22 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=23"> Noter Copyswede ek. för. OrganisaƟonsnummer 769</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=24"> 24 NOTER Not 6 Löner och ersäƩningar</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=25"> Kostnaderna för arbetet med utveckling, fra</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=26"> 26 R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E </a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=27"> MEDLEMMAR 27 Copyswedes medlemsorganisa</a> <a title="Copyswede &Aring;rsredovisning 2011 SVE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f4997c?page=28"> Copyswede Ɵllgängliggör kultur i olika medier, bl</a>