If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> PEDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER SIRKULARITET 2023<br /> UTVIKLENDE<br /> MILJØER<br /> MED OMTANKE<br /> FOR MILJØET<br /> HANDS-ON<br /> CIRCULARITY<br /> w<br /> q Saga bordskjerm, art.nr 136574<br /> w Stol Mody, art.nr 139683<br /> e Bord Altudo 70x60, art.nr 130719<br /> r Bord Altudo 90x60, art.nr 138455<br /> 2<br /> q<br /> er<br /> Bord Altudo er justerbart og utformet slik at det gir ledig plass under bordet.<br /> Et perfekt bord som passer for alle.<br /> VEIEN VIDERE GÅR I SIRKLER<br /> Sirkularitet er å sørge for hele produktets livssyklus. Å bruke så<br /> resurssmarte materialer som mulig fra gjenvinning og forny-<br /> bare kilder. Å designe møbler basert på en sirkulær grunntanke<br /> om krevende bruk og lang levetid. Å sette sammen delene på<br /> en slik måte at det er mulig å ta fra hverandre møblene og res-<br /> taurere ved behov så de blir så gode som nye. Og selvfølgelig<br /> sørge for at så my<a title="NO Sirkularitet skole page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=1"> PEDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER SIRKULARITET 2023 </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=2"> w </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=3"> VEIEN VIDERE GÅR I SIRKLER Sirkularitet er å sør</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=4"> q Wille hyllesystem. Vi skreddersyr løsning baser</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=5"> q </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=6"> e q w </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=7"> q Skrivetavle Air 200x120 cm, art.nr 80162 w Arbe</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=8"> q w </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=9"> «Fleksibilite</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=10"> q DER ÅPENHET & </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=11"> w e </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=12"> SIRKULÆR DESIGN Sirkularitet har vært en del av </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=13"> KAROLINE GÅR FORAN MED ET GODT EKSEMPEL Elevst</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=14"> STØRRE RESSURSEFFEKTIVITET VED Å FØLGE NYE MØN</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=15"> DET RETURSYSTEMET LEVERER, GIR VI HELST ALDRI T</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=16"> «Sammenlignet med en nyprodusert stol gir en repa</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=17"> VELGE NY ELLER RESTAURERT? La oss ta elevstolen </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=18"> VELG FRA EN STOR FARGEPALETT Fargevalg har mye å</a> <a title="NO Sirkularitet skole page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=19"> * q w </a> <a title="NO Sirkularitet skole page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5f9bb78?page=20"> 140694 30% RABATT PÅ ALLE VÅRE FIXA PRODUKTE</a>