If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> LEKE- & LÆRINGSMILJØER SIRKULARITET 2023<br /> LEVENDE MILJØER<br /> MAN VOKSER I<br /> – ÅR ETTER ÅR<br /> HANDS-ON<br /> CIRCULARITY<br /> q<br /> w<br /> e<br /> 2<br /> MER SIRKULARITET ER<br /> DET ENESTE BÆREKRAFTIGE<br /> Møblene våre er laget for å skape fleksible, praktiske, peda-<br /> gogiske, inkluderende og utviklende miljøer for læring og lek.<br /> Men Lekolar ønsker å bidra på flere måter og nivåer. For at<br /> vi skal kunne redusere klimapåvirkningen, og ta ansvar som<br /> bransjeleder, fremstiller vi møblene våre med størst mulig sir-<br /> kularitet, av gjenvunne og fornybare materialer som tåler tøff<br /> bruk, som kan separeres for restaurering og få lengre levetid,<br /> og som selvsagt kan gjenvinnes.<br /> Vi håper du blir inspirert! Les mer om sirkularitet og vårt bære-<br /> kraftsarbeide på lekolar.no.<br /> q Fixa utstilling vegghengt m/skyvedør i Plexi, art.nr 117343<br /> w Dokumentasjonshylle, 100 cm,<a title="NO Sirkularitet bhg page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=1"> LEKE- & LÆRINGSMILJØER SIRKULARITET 2023 </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=2"> q w </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=3"> MER SIRKULARITET ER DET ENESTE BÆREKRAFTIGE </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=4"> q w q Fixa gulvstaffeli, art.n</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=5"> «Forskjellige soner åpner for mulighet til å ha u</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=6"> q e r w </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=7"> t ET BREAKERSPACE DER GAM</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=8"> «Et rom i rommet, med plass til </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=9"> q Fixa Vegghengt krittavle </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=10"> q w </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=11"> </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=12"> SIRKULÆR DESIGN Sirkularitet har vært en del av </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=13"> KAROLINE GÅR FORAN MED ET GODT EKSEMPEL Elevst</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=14"> STØRRE RESSURSEFFEKTIVITET VED Å FØLGE NYE MØN</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=15"> DET RETURSYSTEMET LEVERER, GIR VI HELST ALDRI T</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=16"> «Sammenlignet med en nyprodusert stol gir en repa</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=17"> VELGE NY ELLER RESTAURERT? La oss ta elevstolen </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=18"> VELG FRA EN STOR FARGEPALETT Fargevalg har mye å</a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=19"> q Fixa dukkehus, art.nr 120142-15501 </a> <a title="NO Sirkularitet bhg page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbab78?page=20"> 140686 30% RABATT PÅ ALLE FIXA PRODUKTER* Gje</a>