If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> DESIGNPROSESSEN<br /> FOKUS PÅ<br /> SIRKULÆR<br /> DESIGN<br /> HANDS-ON<br /> CIRCULARITY<br /> <br /> RECYCLE MATERIAL<br /> d raw mat ri l<br /> e<br /> e<br /> s<br /> u<br /> e<br /> R<br /> a<br /> P<br /> u<br /> t<br /> w<br /> a<br /> s<br /> REPAIR & PRODUCE<br /> REFURBISH<br /> t<br /> e<br /> t<br /> o<br /> u<br /> s<br /> e<br /> ASSEMBLE<br /> REUSE<br /> USE PACKAGE & DELIVERY<br /> SIRKULARITET SOM LIGGER<br /> ETT SKRITT FORAN<br /> Utgangspunktet for all design hos Lekolar er de fem kravene i<br /> møbelbransjen som er allment akseptert for å oppnå en bære-<br /> kraftig utvikling. Det er en tilnærming som preger designpro-<br /> sessen vår fra start til ferdig produkt. For oss er det en selvfølge<br /> å ta Lekolar i en stadig mer sirkulær ret<a title="NO Designprosessen page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=1"> DESIGNPROSESSEN FOKUS PÅ SIRKULÆR DESI</a> <a title="NO Designprosessen page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=2"> </a> <a title="NO Designprosessen page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=3"> RECYCLE MATERIAL </a> <a title="NO Designprosessen page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=4"> Elevstol Matte finnes i en rekke ulike størrelser,</a> <a title="NO Designprosessen page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=5"> «Sirkularitetstanken er med oss gjennom hele utvi</a> <a title="NO Designprosessen page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=6"> qw e HVERT MATERIALVALG GJØR EN FORSKJE</a> <a title="NO Designprosessen page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=7"> r t «Lavest mul</a> <a title="NO Designprosessen page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=8"> «Det at materialene kan skilles fra hverandre, in</a> <a title="NO Designprosessen page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=9"> </a> <a title="NO Designprosessen page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=10"> Fixa sensorisk bord med tresteiner natur og Bygge</a> <a title="NO Designprosessen page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=11"> LAGET FOR BARN OG DERES BARN OG BARNEBARN V</a> <a title="NO Designprosessen page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fbaf6a?page=12"> 140670 LES MER OM VÅRT SIRKULÆRE ARBEID På hjem</a>