If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Utges av SCR – Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation ❘ www.scr.se ❘ www.camping.se 3 • 10 Årgång 5<br /> TURISM<br /> Campingrundan<br /> längs Vätterns strand<br /> nytt stugkoncept – Ger fler möjlighet att köpa fritidshus profilen – Jordbruksministern<br /> vill göra Sverige till bästa matlandet platsreportage – Storsands Camping ger ro för själen<br /> Svea 3 • 2010 # 1<br /> Det bästa från<br /> två världar...<br /> GARO och TallyKey har under många år, var för sig, försett den svenska<br /> campingmarknaden med moderna, säkra och effektiva el-system.<br /> För att på ett bättre sätt kunna svara upp mot våra kunders behov av<br /> rådgivning, service och produkter har nu verksamheterna slagits samman<br /> och ingår i GARO AB.<br /> Vill ni veta mer om våra system och produkter så är ni välkomna att kontakta<br /> vår affärsområdeschef; ingvar.grundborg@garo.se<br /> Vi vill också passa på at<a title="Svea 3 2010 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=1"> Utges av SCR – Sveriges Camping & Stugföretagares</a> <a title="Svea 3 2010 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=2"> Det bästa från två världar... GARO och TallyK</a> <a title="Svea 3 2010 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=3"> OM SCR SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagare</a> <a title="Svea 3 2010 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=4"> NyHeTeR I kORTHeT Hallå där … ...Tina Resch, s</a> <a title="Svea 3 2010 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=5"> NYHET!!! Svensktillverkad klätter- ställning som </a> <a title="Svea 3 2010 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=6"> NyHeTeR I kORTHeT Hallå där … … Anna Barke- wa</a> <a title="Svea 3 2010 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=7"> </a> <a title="Svea 3 2010 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=8"> PLATSRePORTAGe </a> <a title="Svea 3 2010 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=9"> Foto: Storsands Camping vid Storsands Campings s</a> <a title="Svea 3 2010 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=10"> VÄTTeRN RUNT </a> <a title="Svea 3 2010 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=11"> Varje sommar samlas tiotusentals cyklister för at</a> <a title="Svea 3 2010 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=12"> VÄTTeRN RUNT Foto: SÖReN HÅkANLINd Svensk somma</a> <a title="Svea 3 2010 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=13"> ▼ FaKta CAMPINGAR kRI</a> <a title="Svea 3 2010 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=14"> VÄTTeRN RUNT </a> <a title="Svea 3 2010 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=15"> CampTrac Byt ut dina gamla myntautomater mot mod</a> <a title="Svea 3 2010 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=16"> PROFILeN </a> <a title="Svea 3 2010 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=17"> UnikT matland Jordbruksministern har stark tro på</a> <a title="Svea 3 2010 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=18"> NyTT STUGkONCePT En möjlighet för den familj s</a> <a title="Svea 3 2010 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=19"> år men jag tror att potentialen på sikt är de b</a> <a title="Svea 3 2010 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=20"> NyTT STUGkONCePT ”En chans at</a> <a title="Svea 3 2010 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=21"> Komplett badrum på 6 timmar Kompletta badrum för </a> <a title="Svea 3 2010 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=22"> SCHWeIz För campande svenskar är Schweiz i de</a> <a title="Svea 3 2010 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=23"> Svea 3 • 2010 # 23</a> <a title="Svea 3 2010 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=24"> HALLÅ dÄR Hallå där: SCR har fått flera nya spä</a> <a title="Svea 3 2010 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=25"> NyTT FRÅN SCR nyheter för dig som är SCR-medlem</a> <a title="Svea 3 2010 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=26"> NyTT FRÅN SCR scr på caravan salon Düsseldorf</a> <a title="Svea 3 2010 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=27"> Återvinn husvagnen Vad gör man när hus- vagnen tj</a> <a title="Svea 3 2010 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d5fcbfee?page=28"> 87+<51,1* 9nUDYLOODYDJQDUlUHWWP\</a>