If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> RUM DESIGNADE<br /> FÖR NJUTNING<br /> I Svea Serenad har vi arbetat med värdeorden varm,<br /> exklusiv, modern och personlig när vi ritat och inrett<br /> våningarna. Interiören bildar en välkomnande och<br /> varm miljö med finstämda materialkombinationer<br /> som genom sin sammansättning ger ett kvalitativt<br /> intryck. Bostäderna är genomarbetade och det inte-<br /> riöra speglar en modern livsstil med internationella<br /> referensramar. Byggnaden är stram och sober men<br /> lever i en rik arkitektur från olika sekel.<br /> Inredningen är vald för att passa områdets karaktär.<br /> Materialen ska stå sig med tiden och därmed inte<br /> sätta begränsningar för hur länge du vill bo här.<br /> Brunnberg & Forshed arkitekter har ritat moderna<br /> byggnader med klassiska influenser. Det har varit<br /> naturligt att skapa interiörer som inte bygger på<br /> trend, utan något mer kvalitativt och beständigt. Det<br /> ligger kunnande, talang och h<a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=1"> </a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=2"> RUM DESIGNADE FÖR NJUTNING I Svea Serena</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=3"> 5</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=4"> KÖKSKONCEPT STERLING </a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=5"> 7</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=6"> KÖKSKONCEPT PLATINA </a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=7"> 9</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=8"> KÖKSKONCEPT GRAPHITE K</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=9"> 11</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=10"> BAD / DUSCH / WC B</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=11"> 13</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=12"> 14</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=13"> 15</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=14"> 16</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=15"> 17</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=16"> 1. </a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=17"> 1. </a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=18"> 1. TILLVAL 2. </a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=19"> 3. 21</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=20"> 22</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=21"> 23</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=22"> 24</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=23"> 25</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=24"> 26</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=25"> 27</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=26"> 28</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=27"> 29</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=28"> BYGGNADSBESKRIVNING ALLMÄNT OM FASTIGHETEN Grun</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=29"> LÄGENHETSBESKRIVNING FORTSÄTTNING WC/B OCH WC/D</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=30"> VAL OCH TILLVAL – SÅ HÄR GÅR DET TILL </a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=31"> VITVAROR Leverantör av vitvaror är Miele. Avtalet</a> <a title="svea_serenad_inredningsbroschyr_170312 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d828d7eb?page=32"> Version: 2017-02-22</a>