If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport 2015<br /> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje<br /> (Kapitalforening)<br /> Afkast med ansvar<br /> Læsevejledning<br /> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) består af én afdeling. En afdeling aflægger<br /> separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens økonomiske udvikling i 2015, ligesom<br /> det giver en status pr. 31. december 2015. I afdelingsberetningen kommenteres afdelingens resultat for 2015<br /> samt de specifikke forhold, som gælder for afdelingen.<br /> En række forhold beskrives i overordnede afsnit. Blandt andet beskrives den overordnede markedsudvikling<br /> i afsnittet om ”Den globale udvikling”, forventningerne til den kommende periode i afsnittet “Forventninger til<br /> 2016” samt de generelle risici og foreningens risikostyring i afsnittet ”Overordnede risici”. Det anbefales, at<br /> disse afsnit læses i sammenhæng med den specifikke afdelingsberetning på de følgende sider for saml<a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=1"> Årsrapport 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Por</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=2"> Læsevejledning Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=3"> Indhold Foreningens ledelsesberetning </a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=4"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=5"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=6"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=7"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=8"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=9"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=10"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=11"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=12"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=13"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=14"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=15"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=16"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=17"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=18"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=19"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=20"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=21"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=22"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=23"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=24"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=25"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=26"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=27"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=28"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=29"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=30"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=31"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=32"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=33"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=34"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=35"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=36"> Årsrapport 2015 | Hedgeforeningen Nordea Invest P</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=37"> Sådan læser du afdelingens regnskab Risikoprofi</a> <a title="2015_aarsrapport_HFNIP page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d848a2fd?page=38"> Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapital</a>