If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Avföringsinkontinens<br /> Analpropp<br /> 1<br /> Min sida<br /> Sjukhus/mottagning:<br /> Min läkare/uroterapeut/sjuksköterska heter:<br /> Tel:<br /> Tel. tid:<br /> Egna anteckningar:<br /> 2<br /> Avföringsinkontinens<br /> Avföringsinkontinens innebär nedsatt förmåga att hålla<br /> tätt för gaser och avföring. Det är ett relativt vanligt prob-<br /> lem, men de allra flesta söker inte hjälp, utan försöker<br /> dölja sina problem med egna lösningar och kanske avstår<br /> från aktiviteter och sällskapsliv. Men det behöver inte vara<br /> så. Utvecklingen går snabbt framåt och idag erbjuds både<br /> en rad nya behandlingar samt väl beprövade hjälpmedel.<br /> En av dem presenteras i denna broschyr.<br /> Orsaker till avföringsinkontinens<br /> Avföringsinkontinens beskrivs som sämre kontroll över<br /> tarmfunktionen – man kan inte hålla tätt. De faktorer som<br /> påverkar avföringsfunktionen är avföringens konsistens,<br /> ändtarmens vidgningsför<a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=1"> Avföringsinkontinens Analpropp </a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=2"> Min sida Sjukhus/mottagning: Min läkare/urote</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=3"> Avföringsinkontinens Avföringsinkontinens innebä</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=4"> 4</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=5"> Hur vanligt är avföringsinkontinens? Vem som hel</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=6"> Peristeen® analpropp – en unik problemlösare Per</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=7"> Tryggt och säkert för alla Du kan tryggt använda </a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=8"> 8</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=9"> Så här använder du Peristeen® analpropp Tag anal</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=10"> Vanliga frågor om Peristeen® analpropp Kan jag a</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=11"> Beställ RIKare Vetande RIKare Vetande är en serv</a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=12"> Vill du veta mer? Vill du veta mer? Coloplast </a> <a title="Avf&ouml;ringsinkontinens SP2003 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d86887ae?page=13"> Beställ RIKare Vetande Svarskort RIKare Vetande ä</a>