If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberetning 2009<br /> Foto: Vibeke Brath<br /> NKKs verdier<br /> NKK skal være<br /> Engasjerende<br /> Med engasjerende mener vi:<br /> • at NKK arbeider for hund som en aktiv, spen-<br /> nende og engasjerende aktivitet.<br /> • at medlemskap og tillitsverv i NKK-systemet<br /> skal oppleves som meningsfullt, lærerikt og<br /> engasjerende.<br /> • at NKK viser seg i media og i samfunnet med<br /> tydelige holdninger og meninger.<br /> Inkluderende<br /> Med inkluderende mener vi:<br /> • at alle hundeeiere skal være tilknyttet NKK<br /> fordi de føler de har noe igjen for det. I NKK skal<br /> det være plass for alle interesser innen hunde-<br /> sport.<br /> • at NKK arbeider for inkludering av hund og<br /> hundehold som en naturlig del av samfunnet.<br /> Kunnskapsrik<br /> Med kunnskapsrik mener vi:<br /> • at NKK arbeider for at Norge skal være et<br /> foregangsland for kunnskap om og interesse for<br /> hund.<br /> • at NKK er den fremste <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=1"> Årsberetning 2009 Foto: Vibeke Brath</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=2"> NKKs verdier NKK skal være Engasjerende Med enga</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=3"> Sammen om målet Hovedstyret har i 2009 avholdt 10</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=4"> Økonomi Økonomi Fokus på økonomi Hovedstyret o</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=5"> Administrasjon Bemanning og administrativ struk</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=6"> Rapport ift Tiltaksplanen Aktivitet Aktivitetsa</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=7"> Arrangementer i klubbenes regi Totalt har det vær</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=8"> Rapport ift Tiltaksplanen Norske </a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=9"> Helse Helseavdelingen i NKKs ble etablert ved omo</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=10"> Rapport ift Tiltaksplanen møte i Reykjavi</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=11"> IT Nye ansettelser innen IT gir økt utviklingsk</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=12"> Rapport ift Tiltaksplanen Leveranse av statisti</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=13"> Rapport ift Tiltaksplanen Kommunikasjon Som en d</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=14"> Rapport ift Tiltaksplanen tid</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=15"> helse. Konferansen ble aktivt markedsført, og 260</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=16"> Rapport ift Tiltaksplanen Organisasjon Organisas</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=17"> Organisasjonskurs Flere NKK regioner har avholdt </a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=18"> Rapport ift Tiltaksplanen Regnskap og registreri</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=19"> Fakta Hovedstyret Etter NKKs 48. ordinære repres</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=20"> Fakta NKKs komiteer og utvalg FASTE KOMITEER Ko</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=21"> Statistikk Statistikk Norskregistrerte hunder T</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=22"> Statistikk PRØVER OG STEVNER I 2009 Registrerte </a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=23"> Regnskap Regnskap Hovedstyret og administrasj</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=24"> Regnskap Kommentarer til Hundesport-regnskap I</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=25"> Kommentar til balansen Kommentarer til balansen </a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=26"> Resultatregnskap Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTE</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=27"> Balanse Balanse Note 2009 2008 EIENDELER</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=28"> Noter Noter Note 1 - Regnskapsprinsippet År</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=29"> Noter Note 3 - Lønnskostnader 2009 2008 Lø</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=30"> Noter Note 6 -Varer/premier 2009 2008 Sal</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=31"> Noter Note 11 - Annen kortsiktig gjeld 2009 </a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=32"> Revisjonsberetning 32 Årsberetning 2009 - Nor</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=33"> Årsberetning 2009 - Norsk Kennel Klub 33</a> <a title="&Aring;rsberetning_2009 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d8e28fee?page=34"> 34 Årsberetning 2009 - Norsk Kennel Klub</a>