If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Urban<br /> NY serie för multifunktionella utemiljöer<br /> 30%<br /> LANSERINGSERBJUDANDE<br /> Kampanjen gäller<br /> 2021-02-22 - 2021-03-19*<br /> Leveransstart i maj.<br /> 2 • URBAN<br /> Urban<br /> EN PRODUKTSERIE SOM ÖPPNAR UPP FÖR FANTASIN<br /> Urbans robusta utemöbler och moduler hjälper till att skapa<br /> förberedda lärmiljöer utifrån barnens kunskapshunger och<br /> nyfikenhet. Det sparsmakade formspråket lämnar öppet för<br /> fantasin och utmanar barnen att utvecklas både kreativt,<br /> socialt och motoriskt.<br /> Modulerna kan fritt kombineras och byggas ihop till<br /> olika temaplatser till exempel brandstation, flygplats,<br /> laboratorium eller restaurang. De kan också enkelt<br /> arrangeras till stationer för utforskande, sensorisk träning<br /> eller för sorterings- och kategoriseringsövningar.<br /> Serien är tillverkad i massiv furu och finns i oljat eller<br /> rötskyddsbehandlat utförande. Det finns även <a title="Urban2021_SE_NEW page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=1"> Urban NY serie för multifunktionella utemiljöer</a> <a title="Urban2021_SE_NEW page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=2"> 30% LANSERINGSERBJUDANDE Kampanjen gälle</a> <a title="Urban2021_SE_NEW page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=3"> Urban EN PRODUKTSERIE SOM ÖPPNAR UPP FÖR FANTASIN</a> <a title="Urban2021_SE_NEW page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=4"> Äventyret kan börja Formren design och mängder av</a> <a title="Urban2021_SE_NEW page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=5"> URBAN • 5</a> <a title="Urban2021_SE_NEW page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=6"> 6 • URBAN</a> <a title="Urban2021_SE_NEW page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=7"> Utforskande Stabila bord för utforskande lek i al</a> <a title="Urban2021_SE_NEW page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d909a33c?page=8"> 30% LANSERINGSERBJUDANDE Kampanjen gälle</a>