If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> VA<br /> 1 600kg / 1 800kg / 2 000kg Elektryczne wózki widłowe<br /> · Automatyczny hamulec postojowy YaleStop eliminujący · System wspomagania stabilności<br /> niekontrolowane staczanie się na rampach · Możliwość ustawienia pakietu oszczędność energii<br /> · Automatyczne hamowanie eLo i wydajności HiP<br /> · Technologia magistrali CANbus<br /> · Technologia wydajnego silnika prądu przemiennego<br /> Wymiary wózka<br /> h4<br /> 4.5<br /> h3<br /> 4.4<br /> h1<br /> 42<br /> .<br /> s<br /> 4.22<br /> a<br /> 4.1<br /> b<br /> h7<br /> 48<br /> .<br /> h2<br /> m2<br /> 1.9<br /> 4.12<br /> h10<br /> 4.3<br /> m1<br /> 4.31 x 4.32 y<br /> l<br /> 4.22<br /> 1.8<br /> l2<br /> 4.20<br /> l1<br /> 4.19<br /> Ast<br /> 4.33/4.34<br /> a<br /> 2 100mm<br /> h6<br /> 47<br /> .<br /> b1<br /> 3.7<br /> b<br /> 11<br <a title="VA Spec Sheet - PL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d919856e?page=1"> seria VA 1 600kg / 1 800kg / 2 000kg </a> <a title="VA Spec Sheet - PL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d919856e?page=2"> Wymiary wózka h4 4.5 h3 4.4 h1 4</a> <a title="VA Spec Sheet - PL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d919856e?page=3"> VDI 2198 - Dane techniczne Znak wyróżniający Mas</a> <a title="VA Spec Sheet - PL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d919856e?page=4"> seria VA Modele: ERC 16VA, ERC 18VA, ERC 20VA Wó</a>