If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> #4<br /> Gröna<br /> kvarterEN KUNDTIDNING FRÅN NORRENERGI<br /> Mål: Klimatneutral<br /> Vasakronan klimatkompenserar<br /> Så kan du påverka<br /> din energikostnad<br /> Allt om Norrenergis nya prissättning<br /> för företagskunder<br /> Trygg, tryggare, värmetrygg<br /> Energirådgivarens bästa spartips<br /> Stäng av värmen – utan att det märks<br /> Gröna Kvarter 4 / JAN 2014 1<br /> D<br /> et var en vacker höstdag i november 2012 som webbtidningen Miljöaktuellt<br /> damp ner i min mejlbox. ”Norrenergi söker Miljö- och säkerhetschef” stod det i<br /> titeln. En ny etapp i mitt liv hade börjat. Jag hade känt en tid att jag mognat<br /> för att gå vidare i karriären och, som man säger i barnkretsar, fått ”myror i<br /> baken”. Allt stämde, all erfarenhet jag har samlat på mig under min yrke<a title="Kundtidn jan 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=1"> #4 Gröna kvarterEN KUNDTIDNING FRÅN NORRENERGI </a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=2"> D et var en vacker h</a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=3"> Varmt och tryggt hemma </a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=4"> Få av oss är experter på värmecentraler. Och även</a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=5"> Bostäder, butiker och kontor i nya Signalfabriken</a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=6"> Helsida bild Norrenergis nya prissättning </a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=7"> Det ska löna sig att spara. Det är ett av skä</a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=8"> Norrenergis nya prissätt- ning består av tre dela</a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=9"> Effektstyrning: Sänk dina kostna</a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=10"> Med Norrenergis nya prissättning, som gäl- ler fö</a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=11"> </a> <a title="Kundtidn jan 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d91dc13c?page=12"> ”När de erbjöd oss klimat- kompenserad fjärrvär</a>