If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberetning www.nkk.no<br /> 2011<br /> AUSTRALSK CATTLEDOG. Foto: Vibeke Brath<br /> NKKs verdier<br /> Engasjerende<br /> Med engasjerende mener vi:<br /> · at NKK arbeider for hund som en aktiv, spennende<br /> og engasjerende aktivitet.<br /> · at medlemskap og tillitsverv i NKK-systemet skal<br /> oppleves som meningsfullt, lærerikt og engasje-<br /> rende.<br /> · at NKK viser seg i media og i samfunnet med tyde-<br /> lige holdninger og meninger.<br /> Inkluderende<br /> Med inkluderende mener vi:<br /> · at alle hundeeiere skal være tilknyttet NKK fordi de<br /> fØler de har noe igjen for det. I NKK skal det være<br /> plass for alle interesser innen hundesport.<br /> · at NKK arbeider for inkludering av hund og hunde-<br /> hold som en naturlig del av samfunnet.<br /> Kunnskapsrik<br /> Med kunnskapsrik mener vi:<br /> · at NKK arbeider for at Norge skal være et<b<a title="&Aring;rsberetning_2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=1"> Årsberetning www.nkk.no 2</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=2"> NKKs verdier Engasjerende Med engasjerende mene</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=3"> Sammen om målene Sammen om målene Det er viktig</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=4"> NKKs hovedstyre NKKs hovedstyre og Øvrige komit</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=5"> Økonomi Fokus på Økonomi Hovedstyret og adminis</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=6"> Rapport ift Tiltaksplanen Administrasjon Bem</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=7"> MØter er avholdt med de fleste partier på Storting</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=8"> Rapport ift Tiltaksplanen Aktivitetsavdelingen </a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=9"> Nordisk mesterskap i kreativ lydighet Nordisk mes</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=10"> Rapport ift Tiltaksplanen Helseavdelingen Hels</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=11"> Revideringen av NKKs arbeid med nytt dommerkompen</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=12"> Rapport ift Tiltaksplanen IT-avdelingen IT-avd</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=13"> Rapport ift Tiltaksplanen Datasamarbeidet i </a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=14"> Rapport ift Tiltaksplanen Regnskaps- og registr</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=15"> Rapport ift Tiltaksplanen Vi har fr</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=16"> Rapport ift Tiltaksplanen Organisasjonsavdeling</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=17"> Rapport ift Tiltaksplanen Likeledes ha</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=18"> Rapport ift Tiltaksplanen Kommunikasjonsavdelin</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=19"> NKKs Facebook og Twitter-sider er populære, og på</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=20"> Rapport ift Tiltaksplanen NKK var til </a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=21"> Fakta NKKs komiteer og utvalg oppnevnt av hoved</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=22"> Statistikk Statistikk Totalt registrerte 200</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=23"> Statistikk Betalte grunnkontingenter i lØpe</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=24"> Statistikk Resultater 2011 Bamsevinner For tred</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=25"> Terminfestede prØver i 2011 Navn Antall prØv</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=26"> Regnskap Regnskap Hovedstyret og administras</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=27"> Regnskap Regnskap for Hundesport Kommentarer ti</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=28"> Kommentarer til balansen Kommentarer til balans</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=29"> Resultatregnskap Resultatregnskap Forperioden01</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=30"> Balanse Balanseregnskap Pr. 31. 12.2011 Eien</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=31"> Noter Note 1 - Regnskapsprinsippet Årsregnskape</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=32"> Noter Note 3 - Personalkostnader 2011 2011</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=33"> Noter Note 6 - Varebeholdning 2011 2010 Sa</a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=34"> Noter Note 11 - Annen kortsiktig gjeld 2011 </a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=35"> Revisjonsberetning </a> <a title="&Aring;rsberetning_2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc63af6e?page=36"> 36 Årsberetning 2011 · Norsk Kennel Klub</a>