If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Mødereferat og bestyrelsens<br /> beretning fra Årsmøde 2019<br /> Tid: 24/3 2019 kl. 14.00<br /> Sted: Biblioteket, Glostrup<br /> Deltagere: SØren Brandis, Mette Hansen, Lone Thelke, Annette Jensen, Sven<br /> Steendahl, Lars Holst ,Bente Olsen, Flemming Hansen<br /> Afbud: Knud Jensen, Bjarne Kusk.<br /> Referent: Lone Thelke<br /> Formand SØren Brandis bØd velkommen til 59 medlemmer. 32 personer havde<br /> valgt at spise frokost sammen med bestyrelsen inden mØdet.<br /> 1. Valg af dirigent<br /> Bestyrelsen pegede på Thomas Thomsen som blev valgt uden modkandidater.<br /> Thomas oplyste, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og dermed lovligt.<br /> ÅrsmØdet skal efter vedtægterne afholdes i marts måned og bestyrelsen var<br /> beslutningsdygtig.<br /> 2. Beretning fra formanden<br /> Formandens beretning er vedlagt referatet og blev godkendt uden<a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=1"> Mødereferat og bestyrelsens beretning</a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=2"> Ingen forslag er modtaget. 6. Valg af bestyrelse</a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=3"> Vi har nu en opgavefordeling i bestyrelsen, som g</a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=4"> Jeg skal her bringe en tak til alle frivillige og</a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=5"> Frivilligdagen, som i 2018 blev afholdt med ægtef</a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=6"> Der er generelt faldende tilslutning til IT-kurse</a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=7"> ÆS-strategien om Øget digitalisering fortsætter. </a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=8"> Vores tilbud om Spise-venner har stadig kun to af</a> <a title="M&oslash;dereferat og bestyrelsens beretning fra &Aring;rsm&oslash;de 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/dc9ef52e?page=9"> da lokalbladet blev redigeret for flere måneder s</a>