If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 5 | 2018<br /> JOURNALISTEN SOM BLEV JURIST<br /> JOSEFIN VILL JOBBA MED LAGARNAS TILLÄMPNING I PRAKTIKEN<br /> SÅ RÖSTADE ELEVERNA I SKOLVALET<br /> STORA SKILLNADER I VALRESULTATET MELLAN SKOLORNA<br /> ORGANISATION Kvalitets- och utvecklingsavdelning byggs upp SFI Maja berättar om<br /> övergången från Astar TEMA DIGITALISERING Hur påverkas lärarnas arbetsmiljö<br /> och pedagogiken? KOMVUX Flytten till Kvarteret Margareta snart klar STUDIEDAG<br /> 130 föreläsningar på PML18 KRÖNIKAN Susan Englund, kommunikatör Komvux<br /> Aktivitetsansvaret nyckelfunktion<br /> för många ungdomar<br /> FLERA STORA STATLIGA utredningar under de senaste åren har visat på den avgörande bety-<br /> delsen för såväl den enskilde som samhället av att stödja ungdomar att fullfölja gymnasieut-<br /> bildning. En av de största riskfaktorerna för unga att tidigt hamna i utanförskap är en oavslu-<br /> tad gymnasieutbil<a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=2"> Aktivitetsansvaret nyckelfunktion för många ungdo</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=3"> BB Småpartier & ogiltiga röster 104 personer</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=4"> -1,8 SKOLVALET -0,9 +3,3+6,8 +0,2 </a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=5"> SKOLA FÖR SKOLA På Bellevue gymnasium, Malmö Borg</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=6"> Politikerna i nämnden klara 22 november Vilka pol</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=7"> 130 föreläsningar på en studiedag På årets upplag</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=8"> Nu börjar arbetet med nya avdelningen I förvaltn</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=9"> </a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=10"> Komvux Pauli har funnit sig till rätta Malmös ny</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=11"> Kvarteret Margareta. Hon tycker också att det har</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=12"> </a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=13"> Josefin Thedeby Josefin Thedeby provade på bå</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=14"> JOSEFIN THEDEBY Arbetsplats: Myndighetsavdelning</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=15"> Hon kämpar för att de kommunala handlingar</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=16"> TEMA DIGITALISERING Tekniken har kört om pedagog</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=17"> Håller du med o att tekniken kört o p</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=18"> </a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=19"> TEMA DIGITALISERING Lärarnas</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=20"> Maja gick från Astar till kommunen Maja Malm är s</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=21"> Upplevelser efter flytten? – Det är bra st</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=22"> Krönikan Susan Englund Tillåt mig sjunga offen</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=23"> UPPSNAPPAT KOMPIS SVERIGE SKAPAR MÖTEN MELLAN ELE</a> <a title="Edico 5 &ndash; 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd1cc62b?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>