If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokatbladet<br /> Nr. 2– 2013<br /> 93. årgang<br /> Kunnskaps-<br /> tØrste<br /> advokater<br /> For mange fortoner årsmØter seg som et<br /> langt gjesp. Årsberetning, regnskap,<br /> handlingsplaner og budsjett, kopiert med<br /> liten skrift for å spare plass. Det er ikke<br /> sånn i virkeligheten. ÅrsmØter er<br /> undervurdert!<br /> Vi har vært i Ålesund.<br /> 26<br /> Klomsæt kjemper 4 Personverneren 18<br /> Bilen din sladrer 8 Ebadi kjemper videre 42<br /> Aktuelle bØker<br /> Anders BØhn<br /> Domstolloven<br /> Kommentarutgave, 2. utgave<br /> Andre utgave av Anders BØhns<br /> kommentar til domstolloven<br /> inneholder grundig omtale av<br /> hver enkelt bestemmelse og<br /> omfattende henvisninger til<br /> rettspraksis og forarbeider.<br /> Boken har et detaljert stikkord-<br /> register, et domsregister og et<br /> fulls<a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=1"> Advokatbladet </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=2"> Aktuelle bØker Anders BØhn Domstolloven Kommenta</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=3"> INNHOLD NR 2 – FEBRUAR 2013 REDAKSJONEN AVSLUTT</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=4"> Sigurd Klomsæt har kjempet for sin advokatkarrier</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=5"> VMRQHOOHDYJM¡UHOVHUVMHNNHPHG ELVWDQGVDGYRNDWHURJV</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=6"> NLOGHQWLOGHOHNNHGHELOGHQH .ORPV W</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=7"> Utdrag fra: Oslo tingretts beslutning om bistand</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=8"> >>> O\VWDWGHDQVDWWHSnKDQVNRQWRU O¡SHQGHKDUWLOJDQJ</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=9"> JMRUW$GYRNDW.ORPV WJDGHUYHG PHGLHQHWLOJDQJWLOPDWH</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=10"> Nye biler har stadig oftere innebygget dataprogra</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=11"> VMHNNHKYRUP\HEHQVLQ GXKDUSnELOHQRJPHG PXOLJKHWHUW</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=12"> >>> VRPELOHLHUHQ+DQOXUWHSnRP SROLWLHWKDGGHKMHPPHO</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=13"> – Det er ikke kvaliteten på IKT-systeme</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=14"> 14FEBRUAR 2013 ADVOKATBLADE T</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=15"> Saken om juriststudenten som nektet å avlegge jur</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=16"> Konkurrerende utlegg Advokat Kåre I. Moljord,</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=17"> og advokatens separatistrett i innestående på kli</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=18"> – Retten til å bli glemt er borte </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=19"> – FØltes det risikabelt å starte opp for seg selv</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=20"> ±'HWWHYDUMRLHQWLGGD,QWHUQHWWRJ HSRVWYDUQRNVnQ\WWI</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=21"> TO FULLSPEKKEDE DAGER MASSE FAGLIG PÅFYLL – À LA </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=22"> Foto: Monica Kvaale SKALLJAKKE Hvordan går det</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=23"> en slutt kan bli en begynnelse Mange har et Øns</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=24"> Som de fleste andre kretser arrangerer MØre og Ro</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=25"> SOLNWVD.HLVHUXG .HLVHUXGIU\NWHUDWGHW IUHPRYHUYLOE</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=26"> >>> Mye makt til Økokrim Økokrims budsjett har </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=27"> Foto: Monica Kvaale KONKURRANSESKO Hva skal ti</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=28"> – Loven for offentlige anskaffelser gjelder </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=29"> G¡UHQHVPXOLJKHWWLOn JULSHLQQXQGHUHOOHUHWWHU DQVND</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=30"> Foto: Monica Kvaale FALLSIKRING Ubegrenset per</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=31"> HOVEDSTYRET januar 2013: Internasjonalt arbeid </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=32"> HOVEDSTYRET januar 2013: Etikku</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=33"> Menneskerettighetsutvalget 0HWWH<YRQQH/DUVHQ UHGH</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=34"> HOVEDSTYRET januar 2013: Rapport fra kretsene +</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=35"> JU§NYTT nr. 2/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=36"> JU§NYTT nr. 2/2013 HØYESTERETT: Saksomkostni</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=37"> FOTO: MONICA KVAALE ÅRETS BEGIVENHET 45 TEMAER </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=38"> PROGRAM 2013 TORSDAG 30. MAI DEL </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=39"> SELSKAPSRETT AKTUELLE TEMAER 1 </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=40"> FOTO: MONICA KVAALE TALENTPRISEN 9 KURS 45 TEMAE</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=41"> HØYESTERETT: Erstatning ved usaklig oppsigel</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=42"> JU§NYTT nr. 2/2013 annet ikke er avtalt mellom pa</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=43"> YHGXWJDQJHQDY 6HNUHWDULDWHWDUEHLGHUNRQWL QXHUOLJP</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=44"> Til tross for at saksantallet i HØyesterett har Ø</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=45"> Etter 22. juli har man invitert pressen til froko</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=46"> Shirin Ebadi (t.h.) og tolken hennes. 50 iranske </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=47"> ble fengslet i fjor 0DQJOHUNYLQQHQHQPDQQ OLJIRUP\</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=48"> Gråsoneterapi $GYRNDWHQH7UXOVHQ0DGVHQ RJ6YHQGVHQY</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=49"> .nUH ILNNHWEOnWW¡\HRJ GLYHUVHEOnPHUNHU1LOVILNNVNU</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=50"> bØker 42 Idrett og Juss 4. utgave ,GUHWWRJMXVVE</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=51"> The Danish Companies Act 'HQQHERJJLYHUHQLQWURGXNW</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=52"> Økokrim er lØs – Innlegget er en noe </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=53"> HNVSRQHUWIRUEnGHIRUUHWQLQJV IRUELQGHOVHURJRIIHQWO</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=54"> Egypisk advokat fengslet Av iransk advokat Mohamm</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=55"> VW¡UUHDQWDOOULQJSHUPHUPHGWXVHQYLV DYGRNXPHQWVLGHU</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=56"> ODQJWYLOVHOYVDJWLNNHMHJJnPHQDW GHWYDUHQNHOWHHOHPH</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=57"> Utvalg om utilregnelighet/sakkyndige 5HJMHULQJHQK</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=58"> Integreringshemmende underholdskrav </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=59"> Tydeligere krav til politiet Regjeringen innfØrer</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=60"> 2013 – et viktig år for alle advokater ' DJHQVV</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=61"> JLYQLQJVSURVHVVHU(8KDULYHUNVDWWHQDPELVL¡VSROL WLN</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=62"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=63"> sjonssvikt, blir best mulig ivaretatt når de blir</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=64"> Ny ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen Håvard Bekk</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=65"> og borettslag, saker HL får mange av. Antall konf</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=66"> Gratis advokat på mobiltelefonen Studentrettsh</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=67"> Nordisk generalsekretærmØte i Oslo </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=68"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=69"> STATSRÅD Justis- og beredskaps- departementet Di</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=70"> Tegning: Nils Petter Smeby Eksplosjonsfare </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=71"> Co Advokatfirma AS, Oslo og trådt inn som partner</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=72"> 90 Forkynnelse ved </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=73"> 50 Testamentspåtegningene </a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=74"> jus light Er en dØd gullfisk like mye verd som e</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 2 2013 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd36837d?page=76"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Augus</a>