If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> VALBY VUGGESTUE<br /> Eschrichtsvej 7, 2500 København<br /> FAKTA<br /> - se bagsiden<br /> Valby Vuggestue<br /> Valby Vuggestue ligger i et gammelt villakvarter i Valby. Tid-<br /> ligere havde de en ældre legeplads til større børn, men øn-<br /> skede en helplansløsning med mindre og flere læringsrum<br /> til 0-3-årige med fokus på naturen. Vi løste opgaven og gav<br /> dem et udeområde opdelt i fire områder: Forhaven, Baghaven,<br /> Krible Krable Vildnisset og Legeskoven.<br /> I forhaven er der et indbydende indgangsområde med plads<br /> til både leg og læring samt en mere praktisk og flot løsning<br /> til affaldssortering. Mangefarvede former og tal møder en,<br /> og børnene står i kø for at få lov til at hoppe baner morgen<br /> og eftermiddag.<br /> Baghaven er den mere formelle del af legepladsen. Den min-<br /> der om en villahave med frugttræer, græsplæne og bambus-<br /> hække. Her er legehuse, sandkasser, minibakker, trampoliner,<br /> huler<a title="Valby Vuggestue_WEB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd8ff23d?page=1"> VALBY VUGGESTUE Eschrichtsvej 7, 2500 København</a> <a title="Valby Vuggestue_WEB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd8ff23d?page=2"> FAKTA - se bagsiden Valby Vuggestue Valby Vug</a> <a title="Valby Vuggestue_WEB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd8ff23d?page=3"> </a> <a title="Valby Vuggestue_WEB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/dd8ff23d?page=4"> Kunde: Valby Vuggestue Eschrichtsvej 7, 2500 Købe</a>