If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSbeRättelSe 2016<br /> Årsberättelse 2016<br /> Års- och hÅllbarhetsredovisning frÅn norrenergi<br /> 1<br /> ÅRSbeRättelSe 2016<br /> VD har orDet<br /> Norrenergis roll i städernas hållbara utveckling är tydlig. Vi värmer fler än 100 000<br /> människor med fjärrvärme som till allra största del produceras med förnybara bränslen.<br /> Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är ett kvitto på att vi når upp till högt ställda krav,<br /> inte bara när det gäller andel förnybar produktion. Det handlar till exempel också om att<br /> all träpellets som vi använder uppfyller krav enligt FSC (Forest Stewardship Council), om<br /> ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.<br /> Genom att skapa ett ekonomiskt resultat som gör det möjligt att utveckla verksamhe-<br /> ten, kan vi fortsätta främja en hållbar utveckling. Vår strävan är att vara en god samhälls-<br /> aktör med stort lokalt engagemang. Med satsningar på till exempel ungdomsidrott arbe-<br /> tar vi fö<a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=1"> ÅRSbeRättelSe 2016 Årsberättelse 2016 Års- och </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=2"> ÅRSbeRättelSe 2016 VD har orDet Norrener</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=3"> det här är norrenergis års- och hållbarhetsredo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=4"> ÅRSbeRättelSe 2016 Årets nyckeltal 2016 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=5"> Året i korthet Pilotprojekt hjälper kunder spara</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=6"> ÅRSbeRättelSe 2016 Värme och kyla i kretslopp </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=7"> ÅRSbeRättelSe 2016 naturskyddsföreni</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=8"> ÅRSbeRättelSe 2016 Omvärld och intressentdialog </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=9"> ÅRSbeRättelSe 2016 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=10"> ÅRSbeRättelSe 2016 Norrenergis bränsle</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=11"> ÅRSbeRättelSe 2016 Norrenergis erbjudande – prod</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=12"> ÅRSbeRättelSe 2016 › i desi</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=13"> vår fjärrvärme och fjärrkyla ger goda f</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=14"> ÅRSbeRättelSe 2016 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=15"> ÅRSbeRättelSe 2016 Effektiv produktion genom ef</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=16"> ÅRSbeRättelSe 2016 Förutom</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=17"> ÅRSbeRättelSe 2016 Hållbara bränslen vårt mål ä</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=18"> ÅRSbeRättelSe 2016 Om våra bränslen Spillv</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=19"> Säkra, miljöanpassade transporter träpellets stå</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=20"> ÅRSbeRättelSe 2016 En säker och utvecklande våra</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=21"> e arbetsplats Skyddsronder görs i alla delar av v</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=22"> ÅRSbeRättelSe 2016 medarbetare haft meda</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=23"> ÅRSbeRättelSe 2016 Lokalt engagemang och sponsri</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=24"> ÅRSbeRättelSe 2016 Förvaltningsberättelse Ve</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=25"> Både Solna- och Sundbybergsverket är tillståndspl</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=26"> ÅRSbeRättelSe 2016 Flerårsöversikt 2016 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=27"> ÅRSbeRättelSe 2016 RESULTATRÄKNING Not </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=28"> ÅRSbeRättelSe 2016 BALANSRÄKNING Not 2</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=29"> ÅRSbeRättelSe 2016 BALANSRÄKNING fortsättning </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=30"> ÅRSbeRättelSe 2016 KASSAFLÖDESANALYS Not </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=31"> NoTER belopp i tkr om inte annat anges Not 1 Red</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=32"> ÅRSbeRättelSe 2016 balansräkning Materiella a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=33"> Not 3 Nettoomsättning Nettoomsättning per verksam</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=34"> ÅRSbeRättelSe 2016 Not 11 Skatt på årets resul</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=35"> ÅRSbeRättelSe 2016 Not 20 Långfristiga skulder</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=36"> ÅRSbeRättelSe 2016 REVISIoNSBERÄTTELSE till bo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=37"> ÅRSbeRättelSe 2016 GRANSKNINGSRAPPoRT FÖR åR 2</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=38"> ÅRSbeRättelSe 2016 om HåLLBARHETSREDoVISNINGEN</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=39"> ÅRSbeRättelSe 2016 Kontakta oss gärna för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning Norrenergi 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/ddc7f72a?page=40"> ÅRSbeRättelSe 2016 </a>