If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Automatiske rumslukningsanlæg<br /> Vi sikrer dig tryghed…<br /> Kort tid efter INERGEN® er udløst i det beskyttede lokale,<br /> typisk indenfor 30–45 sekunder fra slukning er iværksat,<br /> vil branden være slukket - uden risiko for mennesker og<br /> inventar.<br /> * Du bør altid forlade et brændende lokale. Ved en brand<br /> opstår der typisk røgudvikling som kan være skadelig og forårsage<br /> røgforgiftning.<br /> Klar besked om ARS-anlæg med INERGEN®<br /> ARS-anlæg med INERGEN® opleves ofte som et teknisk<br /> kompliceret produkt. Set udfra en brugsmæssig vinkel<br /> behøver det dog ikke være sådan, hvilket denne<br /> brochure har til formål at illustrere.<br /> Har du intet kendskab til ARS-anlæg, vil du i denne bro-<br /> chure kunne finde information om grundprincippet<br /> bag ARS-anlæg med INERGEN® samt om hvad det betyder<br /> for de personer, som har deres daglig færden i det brand-<br /> sikrede lokale.<br /> Brandsikring er ikke<a title="Inergen brochure_september page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e0f486ab?page=1"> Automatiske rumslukningsanlæg Vi sikrer dig tryg</a> <a title="Inergen brochure_september page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e0f486ab?page=2"> Kort tid efter INERGEN® er udløst i det beskytted</a> <a title="Inergen brochure_september page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e0f486ab?page=3"> INERGEN® — det personsikre valg Automatiske </a> <a title="Inergen brochure_september page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e0f486ab?page=4"> Hvordan virker ARS-anlæg? Et ARS-anlæg består</a> <a title="Inergen brochure_september page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e0f486ab?page=5"> Hvordan virker ARS-anlæg? 4 4 4 </a> <a title="Inergen brochure_september page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e0f486ab?page=6"> Falck Teknik Meterbue</a>