If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KARL ANDERSSON & JESPER ODELIUS<br /> COACH<br /> YOUR<br /> Den här boken är till<br /> för dig och din<br /> utveckling. Använd den<br /> i rollen som din egen<br /> SELF<br /> coach eller tillsammans<br /> med din chef eller affärs-<br /> partner. Hitta dina bästa<br /> perioder och milstolpar<br /> och sätt upp den struktur<br /> som passar dig bäst. MED FÖRORD<br /> AV JONAS<br /> HALLBERG<br /> Liber<br /> © 2010 Karl Andersson och Jesper Odelius<br /> Första upplagan 2010<br /> Form, typografi och illustration Jesper Odelius<br /> Bilder där ej annat anges iStockphoto<br /> Liber förlag, Stockholm<br /> Korrektur Sofia Andersson<br /> Repro Timmy Carlsson<br /> Tryckning och bindning Norrmalmstryckeriet, Stockholm<br /> ISBN 978-91-979098-0-8<br /> Besök www.coachyourself.<a title="Coachboken_zmags.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=1"> KARL ANDERSSON & JESPER ODELIUS COACH </a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=2"> © 2010 Karl Andersson och Jesper Odelius Första u</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=3"> Coach Your Self Bli ditt eget bästa du KARL A</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=4"> i N l EDNi N g Hur du coachar dig själv (och bl</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=5"> COACH YOUR SELF • ATT COACHA </a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=6"> detalj. nämligen varför. i det privata sammanhang</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=7"> händer?”. chefens glädje över dina tankar ger dig</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=8"> Personer som aktivt söker coachning har san</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=9"> Hur ska en bra coach vara? COACH YOUR SE</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=10"> Så använder du bokens Perioder Perio</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=11"> Period ÖVNING Med hjälp av bok En period inneh </a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=12"> Period från....................</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=13"> Del2.Avrapporteringavperiodensomgått Hurhardetgåt</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=14"> M ål Om att sätta sina mål (och se till att gör</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=15"> COACH YOUR SELF • SÄTTA MÅL </a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=16"> Långsik</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=17"> ”FörossärdetVMvarjedag.Vimåstevarabästhelatiden.”</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=18"> nätV e RK nätverka eller dö (och hemligheten ba</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=19"> © Betsy Streeter COACH YOUR SELF</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=20"> You may be an ambassador to England or France</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=21"> Du kan göra det på din egen nivå. ty</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=22"> MINIÖVNING Nätverk, rita ditt solsystem: AS</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=23"> .................... .................... ...</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=24"> DEt PEr SONligA VAruM ärKEt Du kan också bli i</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=25"> COACH YOUR SELF • PERSONLIGT VARUMÄRKE </a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=26"> sociala medier, som bloggar och Facebook, har jäm</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=27"> MINIÖVNING Fyra bra egenskaper: .............</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=28"> Vilka avtryck lämnar DU? 164 CO</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=29"> många gånger ytliga kontakter – åtminstone till e</a> <a title="Coachboken_zmags.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1a5feaf?page=30"> alla den en träningsdagbok för näringslivet om du</a>