If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> LÄRMILJÖER VILLANSKOLAN<br /> I två år tränade Villanskolan<br /> på sina framtida lärmiljöer<br /> Nybyggda Villanskolans lokaler som är ljusa och fräscha inbjuder elever, personal och<br /> besökare till ett varmt och lugnt möte. Alla som kommer in i huvudentren möts av<br /> skolans stora trappa som ger möjlighet till samtal och lärande. Trots den stora öppna<br /> rymden i hjärtat känns atmosfären harmonisk och dämpad.<br /> – Att både lokaler, möbler och inredning skulle vara ljuddämpade var ett av våra<br /> tydligaste krav, förklarar Johanna Rundgren som är en av två rektorer på den nya skolan<br /> i Ängelholm med 550 elever i åk F–6. Skolan är dimensionerad för upp till 720 elever.<br /> Johanna och hennes rektorskollega Maria Engdahl såg snabbt chansen att skapa verklig<br /> förändring när de fick veta att de skulle ansvara för en nybyggd skola. Utifrån starka<br /> värderingar om trygghet, inkludering och olika sätt att lära, såg de en möjlighet att<br <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=1"> LÄRMILJÖER VILLANSKOLAN</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=2"> I två år tränade Villanskolan på sina framtida </a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=3"> 3</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=4"> HEMVIST ÅK F–5 Klassrummens möjligheter att välja</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=5"> 5</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=6"> 6</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=7"> Inredningen är formren och i lugna färgskalor som</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=8"> Klassrummens mysiga krypin, Fixa Hus, är perfekta</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=9"> 9</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=10"> HEMVIST ÅK 6 Villanskolans sjätteklassare har fåt</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=11"> 11</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=12"> De lite äldre eleverna älskar den höga soffan Pla</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=13"> Villanskolan valde smarta triangelbord som kan an</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=14"> Möjligheterna till variation och ljuddämpad arbet</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=15"> Elevstolarna Karoline har klädd sits och är förse</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=16"> Lekolar inredde även några klassrum för elever me</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=17"> 17</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=18"> Olika barn föredrar att sitta på olika sätt. Föru</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=19"> Soffhörnan har flera olika funktioner; från koncen</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=20"> IKT-SAL I Villanskolans IKT-sal arbetar eleverna </a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=21"> Läs mer om hur du skapar en miljö med green scree</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=22"> Med de ljuddämpande bordsskärmarna Silent space b</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=23"> 23</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=24"> HEMKUNSKAPSSAL MED TILLAGNINGSKÖK Hemkunskapssale</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=25"> 25</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=26"> Stolarna Jessy har vitt avtorkbart laminat och gå</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=27"> 27</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=28"> KAPPRUM Villanskolans skräddarsydda elevskåp, med</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=29"> 29</a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=30"> Möbler för varierande lärsituationer </a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=31"> Möbler för varierande lärsituationer </a> <a title="SE_Villanskolan_HT_2022 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1e1bfae?page=32"> Kontakta oss gärna för mer information om variera</a>