If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> För dig som använder tappningskateter<br /> 3/2016<br /> ”Hjälpmedel på lika villkor”<br /> Karin berättar Ska bli bäst i<br /> för att hjälpa världen på pingis<br /> andra En positiv livssyn är viktigt<br /> Innehåll<br /> Alla måste få hjälpmedel på lika villkor 3<br /> Anders ska blir bäst i världen på pingis 4<br /> ”Men jag är ju inte sjuk” 6<br /> Coloplast Care<br /> - för dig som använder Peristeen®<br /> vattenlavemang 8<br /> Karin berättar om sin MS<br /> - för att göra livet enklare för andra 10<br /> Nationella riktlinjer MS och Parkinson 11<br /> Wings For Life World Run - så gick det 12<br /> Hitta svar på webben! 12<br /> Följ oss på Facebook 12<br /> Vi vill minimera vårt fotavtryck på miljön 12<br /> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=1"> För dig som använder tappningskateter 3/2016 </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=2"> Innehåll Alla måste få hjälpmedel på lika villko</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=3"> RIKare Vetande | 03/2016 | Debatt Alla måste få</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=4"> RIKare Vetande | 03/2016 | Användarberättelse A</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=5"> RIKare Vetande | 03/2016 | Användarberättelse </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=6"> RIKare Vetande | 03/2016 | Reportage ”Men jag är</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=7"> RIKare Vetande | 03/2016 | Reportage </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=8"> RIKare Vetande | 03/2016 | Coloplast Coloplast - </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=9"> RIKare Vetande | 03/2016 | Coloplast are </a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=10"> RIKare Vetande | 03/2016 | Coloplast Karin berät</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=11"> RIKare Vetande | 03/2016 | Reportage Kampen m</a> <a title="RIKare Vetande | Nr 3 2016 - En tidning f&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e1fedc6b?page=12"> Hitta svar på webben! Gör det ont att använda ka</a>