If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fakturarutiner<br /> <br /> Fakturans innehåll<br /> HBVs helautomatiska genomfakturering bygger på<br /> att korrekt och relevant information skickas i rätt fält.<br /> Det är viktigt att fakturorna innehåller de uppgifter<br /> som finns med i avtalets faktureringsvillkor. HBVs<br /> faktura till slutkunden kommer att innehålla samma<br /> information som leverantörens faktura till HBV.<br /> Fakturan ska utöver gällande lagkrav<br /> innehålla nedanstående information<br /> Beställarens kundnummer hos HBV<br /> Beställarreferenser som används för<br /> internstyrning hos kund<br /> Referens- och fakturamärkning enligt<br /> beställarens önskemål<br /> Orderdatum<br /> Leverantörens referens samt kontaktuppgifter<br /> till denna<br /> Artikelnummer, artikelbenämning, antal,<br /> à-pris, rabatt, och totalbelopp som stämmer<br /> överens med i anbudet lämnad prislista<br /> Vid kreditering ska hänvisning till ursprunglig<br /> faktura finnas med<br /> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=1"> Fakturarutiner</a> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=2"> </a> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=3"> Fakturans innehåll HBVs helautomatiska genomfaktu</a> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=4"> Fakturaformat Faktura skickas i Peppol Bis Billi</a> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=5"> P E P P O L B I S B I L L I N G 3.0 Kundernas st</a> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=6"> Viktiga länkar för mer information För kund och l</a> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=7"> Reklamationsprocessen När en kund vill reklamera </a> <a title="HBV Fakturarutiner 2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e437adeb?page=8"> HBV – för medlemmarna sedan 1952! HB</a>