If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 2 • 2016<br /> o<br /> NEWS<br /> <br /> Blåställ, barn och byggnationer<br /> rra Timber News nr 2/2016 Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra. 1<br /> REKORDFART<br /> I SÄVAR <br /> SPLINE-<br /> OPTIMERING<br /> I KÅGE<br /> KT<br /> YND<br /> ÅR!<br /> <br /> <br /> UNI<br /> TALLF<br /> 9500 <br /> <br /> <br /> <br /> N<br /> Vi gör skillnad<br /> Norra Timber levererar trävaror av högsta kvalitet, främst för användning i<br /> byggnation och snickeri. Vår servicetanke ger dig som kund ett fullsortiment<br /> med hög produktkvalitet, leveranssäkerhet, korta ledtider, kundanpassad<br /> logistik och moderna IT-lösningar.<br /> ☺<br /> 2 Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra. Norra Timber News nr 2/2016<br /> ­<<a title="Norra Timber News_16-2_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=1"> NR 2 • 2016 o NEWS Blåst</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=2"> Vi gör skillnad Norra Timber levererar trävaror </a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=3"> ­ tt er a sv ”…vår mål sättning är a Norra Ti</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=4"> Sågen i Kåge är något av ett tekniskt underverk, </a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=5"> cklar Norra Timber ständigt kvalitén och effektiv</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=6"> En stock är aldrig helt rak och därför måste utså</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=7"> Rekordfart i Sävar Knappt hade det nya sågi</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=8"> Ombyggnationen pågår både inne och ute. Nya vägga</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=9"> Grunden är gjuten till det nya hus som ska byggas</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=10"> Unikt tallfynd i Västerb Troligen har Sveriges äl</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=11"> botten – Vi har tagit DNA-prov både på tallen</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=12"> Alla goda ting är tre Barn, blåställ och byggarbe</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=13"> han genom att fixa byggnaderna på fastig- heten. </a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=14"> sar bilderna på dem på hedersplatsen i var- dagsr</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=15"> Kontakta oss! www.norratimber.com Marknadsc</a> <a title="Norra Timber News_16-2_SV page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e578d939?page=16"> www.norratimber.com 16 Nor</a>