If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> 6 26 36<br /> 6 Ūkininkavimas pasienyje<br /> 26 Išsaugoti kalnų kultūrinį kraštovaizdį<br /> 36 Kaliningrado sritis<br /> 2013 VASARIS<br /> arimai<br /> Praktikuojamas<br /> ­tvarus­ūkininkavimas<br /> Kelrodės – gamta ir technologijos<br /> REDAKTORIAUS SKILTIS<br /> Gerb. skaitytojau,<br /> dažniausiai naudojamas šiuolaikinės istorijos žodis veikiausiai galėtų būti „tvarumas“.<br /> Deja, daugelis žmonių linkę vadinti savo įmones arba produkciją tvariomis, jei tik tai<br /> padeda parduoti gaminį. Tačiau ką reiškia tvarumas žemės ūkio atžvilgiu? Sužinokime tai<br /> kartu. Istorijoje, kuri prasideda 14 psl., aptarsime tikrąją tvarumo reikšmę ir sužinosime,<br /> kaip ūkininkai susidoroja su iššūkiu tuo pat metu kurti ir pelningą, ir tvarų verslą.<br /> Tvarumo sąvokos, kalbant apie žemės ūkio indėlį vertingam ir populiariam kraštovaizdžiui<br /> išsaugoti, praktinį <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=1"> 6 26 36 6 Ū</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=2"> REDAKTORIAUS SKILTIS Gerb. skaitytojau, dažnia</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=3"> ARIMAI | 1.2013 Nr. 7 | Vasaris | Deere.com </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=4"> john deeRe KonceRne viršuje: Samuel</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=5"> žInIos Iš RegIonų lIetuvA SKaTiNa auGi</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=6"> lIetuvA | ŪKInInKAvIMAs pAsIenyje </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=7"> 2 4 1 Dieveniškių kilpa yra vienintelis Lietuvoj</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=8"> 1 2 3 4 1 P. Griaznovas grūdus džiovina nuosavoj</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=9"> 5 6 fAKtAI IR sKAIčIAI ■ Dieveniškių kilpos plota</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=10"> Padidinkite darbo našumą šį pavasarį! Paskambinki</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=11"> pAvAsARIuI sAndėRIus gAlIMA sudARytI IKI BAlAndžI</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=12"> Pirmaujanti technologija DirectDrive Visiškai na</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=13"> tARptAutInės nAujIenos KAnAdA GRŪDai DŽio</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=14"> 12 » Sumažinau darbo ir degalų sąnaudas ir </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=15"> 45 » Aš tiesiog leidžiu gamtai dirbti savo d</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=16"> 1 2 1 Danijos kiaulių augintojas S. Il</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=17"> rezultatai įrodo, kad ir tausojamasis ūkinin- kav</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=18"> Biologinis žemės įdirbimo būdas pagerino dirvožem</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=19"> Taip. Priėmėme­teisingą­sprendimą. p</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=20"> InteRvIu Žemės ūkio gamyba ‒ svarbiausia glo</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=21"> Tai­galėtumėte­būti­JūS!­ ItARKIMe s susItIK</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=22"> john deeRe | įMonės stRAtegIjA Kas mums labiausi</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=23"> įmonėmis, siekdami pažinti jų gamybos sis- temas </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=24"> Kabinos užkėlimas – tai vienas iš darbų, </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=25"> Universalesnis unIveRsAluMAs Galia ir univers</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=26"> Ganant galvijus klasikiniu būdu išsaugomas krašto</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=27"> » Vašerė alpinėje ganykloje mano galvijai gan</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=28"> šveIcARIjA | žeMės ŪKIs KAlnų RegIonuose F </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=29"> rą sūriai būna gerokai skanesni“, ‒ pabrėžia Mark</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=30"> eRIngeR veIslės gAlvIjAI Dominuojanti Eringer gal</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=31"> Taip. Priėmėme­teisingą­sprendimą. s670 </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=32"> žeMės ŪKIs IR MoKslAs InfRARAud</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=33"> Technika ne vien žemės ūkio darbams! Tiekiame n</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=34"> Taip. Priėmėme­teisingą­sprendimą. I gAl </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=35"> pAtoguMAs 7230r I I en dyz</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=36"> 1 2 </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=37"> 34 GYVENIMO PRASMė Kaliningrado sritis – nep</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=38"> 12 1 Mechanizatorius Aleksandras fon der Dekenų </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=39"> Magiški trikampiai susikaupimas ir sugebėjimas įž</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=40"> Taip. Sprendimas­buvo­teisingas. I </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=41"> 2 13 AgRARInIAI MoKslAI | AugAlų MItyBA </a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=42"> KAIMo gyvenIMAs legendos tęsInys 1963 m. legendin</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=43"> Čia esame kartu. Nesvarbu, kokią techniką nau</a> <a title="furrow_spring2013_Arimai_LIT page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/e814d278?page=44"> Pasikeitė Jūsų adresas? O gal nebenorite ateityje</a>