If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 8– 2013<br /> 93. årgang<br /> Hvem<br /> blir justis-<br /> minister?<br /> Fortsetter Stoltenberg III etter Stortingsvalget, er det lite<br /> sannsynlig at Grete Faremo byttes ut. Men hvem kan bli ny<br /> justisminister i Erna Solbergs regjering? Blir det en stjernejurist<br /> utenfra, en partisliter eller en stortingspolitiker?<br /> Advokatbladet har sett på hvem som kan være kandidater til å<br /> få overlevert nØkkelen til justisministerkontoret etter<br /> Stortingsvalget.<br /> 4<br /> Vi landet på seks navn.<br /> Svandal ut på tur 38 18 Flytt HØyesterett<br /> Verdens hØyeste advokat 42 26 E-tinglysing, takk!<br /> Tore Bråthen<br /> Eiendomsmeglingsloven<br /> Kommentarutgave<br /> I denne boken e<a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=2"> Tore Bråthen Eiendomsmeglingsloven Kommentarutg</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=3"> INNHOLD NR 8– AUGUST 2013 REDAKSJONEN AVSLUTTE</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=4"> 2013 Det er vanskeligere enn vanlig å spå om hvem</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=5"> Justisdepartementet. Komitékollega Anders B. Werp</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=6"> 2013 ikke minst i en ren HØyre-regje- ring. Men p</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=7"> partiet. Han har aldri ruk- ket å praktisere juss</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=8"> 2013 jurister på Stortinget. Stortings- juriste</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=9"> www.homble-olsby.no Homble Olsby er et</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=10"> 2013 plass i justiskomitéen. – Det som opptar meg</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=11"> presentantene fortsetter Fortsetter ikke: </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=12"> 2013 Advokatforeningens Programpanel har tatt for</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=13"> Slik vurderes partiene Her er noen utdrag fra pr</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=14"> 2013 beholde en desentralis- ert struktur. Sp er </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=15"> Få år etter at han ble sikkerhetsklarert i USA, b</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=16"> gerer. Alle tjenester på internett som er gratis,</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=17"> Advokater frykter IT-overvåkning Europeiske advok</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=18"> SjefredaktØr Lars Helle i Stavanger Aftenblad, vi</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=19"> SjefredaktØr Lars Helle vil gjerne ha HØyesterett</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=20"> >>> – Forvaltningsorganene bØr ligge i Oslo – D</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=21"> Regjeringen bryter sine egne regler om hØringsfri</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=22"> Heftig og begeistret Jens Johan Hjort er blitt n</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=23"> ville si nei for meg. Det gjorde de ikke. 19-årin</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=24"> skar fullstendig ut. Ytterlighetene styrte på beg</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=25"> mye gull. Hjort gikk ned til en fjer- dedel i lØn</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=26"> Kartverket prØver å få penger til e-tinglysing, o</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=27"> Kartverket har 20 årsverk for jurister, som fatte</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=28"> Strengere regler for pu – Reglene for videreform</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=29"> blisering av bilder på nettet verk der opphavsm</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=30"> Aftenpostens Inge D. Hanssen mener at mediene bid</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=31"> Sterke meninger om medier og rettssikkerhet – fra</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=32"> Årets Alarga-stipendiater Fatima Dahri og Tarnjit</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=33"> Til sammen ble syv flerkulturelle toppstudenter t</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=34"> Et norsk oljeserviceselskap saksØkes ved Oslo tin</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=35"> ICJ inviterte til en fiktiv rettssak like fØr pås</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=36"> derne i Norge som virkelig har tatt tak i samfunn</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=37"> KRISEPRAT med bistandsadvokater Hvordan kommu- n</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=38"> Etter 25 år som samlingspunktet for flere hundre </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=39"> Ellers har han hatt mange oppdrag for overformynd</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=40"> Nå HALV PRIS! Vi har samlet lover, forskrif</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=41"> JU§NYTT nr. 8/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=42"> JU§NYTT nr. 8/2013 Overformynderiets bestem- </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=43"> HØyesterett: Grensedragningen mellom arbeids</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=44"> JU§NYTT nr. 8/2013 Prop. 107 L (2012-2013). Innst</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=45"> Foto: Monica Kvaale SKALLJAKKE Hvordan går det</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=46"> Verdens hØyeste Trond Eilertsen er nede igjen fra</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=47"> advokat ned igjen var mer slitsomt enn jeg hadde </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=48"> Advokat Kenneth JØranli fikk ikke medhold i Borga</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=49"> Betinget for Wolland i ankesaken Borgarting mene</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=50"> De er ikke lenger en godt bevart hemmelighet </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=51"> Tekst og foto: Georg Mathisen – Bli flinkere ti</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=52"> Ufine metoder i kampen om klientene – kretsleder </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=53"> Haugedal. Selv underviser hun blant annet i arbei</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=54"> Om eierskap i aksje Jeg har over noen tid fulgt d</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=55"> selskap som suverent kan beslutte at selsk</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=56"> bØker 52 InnfØring i barnerett Boken handler om</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=57"> Aktuell bedriftsbeskatning Denne boken belyser en</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=58"> Advokatene må ta en stØrre del av asylforvaltning</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=59"> BankID sikker nok Av Nils Inge Brurberg, produkt</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=60"> Hva skjedde med fØrstelinjetjenesten? Stoltenber</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=61"> FLINKE medlemmer! Helle Hatten i Advokatforenin</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=62"> Den frie, uavhengige a Vårt arbeid som advokater </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=63"> dvokat og eiersskap til ny lovgivning og til forv</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=64"> >> Under pkt 7.4.4.1 (s 60) i Ot. Prp. nr 7 heter</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=65"> for rettssikkerheten ! </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=66"> Ytringsfriheten – under press Y </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=67"> RAMMEAVTALER OM JURIDISKE TJENESTER Regjeringsadv</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=68"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=69"> stemt meg frem, sier Thomas Sando til avisen. Det</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=70"> Fremmedspråklig Husverten hadde sett seg lei på </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=71"> Advokathjelp på norsk Tekst og foto: Georg Math</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=72"> Rettens dag 26. oktober Oslo tingrett, Oslo byfog</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=73"> Huseiernes Landsforbund sØker etter modig advokat</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=74"> Hugo Roebroeck og Dawn Turek, begge fra CCBE, sam</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=75"> Stridsklev tapte i Borgarting Saken gjaldt gyld</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=76"> MEDLEMSNYTT Nyinnmeldte bedriftsadvokater Ravnda</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=77"> Siste mØte for Rettshistorisk forening? Tekst: </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=78"> NYTT OM NAVN Advokat Arild Gjelsvik har slut</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=79"> Ung norsk advokat inn i EYBA-styret Nora Hallén</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=80"> 90 Rettstidenes papir </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=81"> 50 Kampen mot trolderne </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=82"> jus light Sommerens advokatskilt Vi </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2013 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/e879d13c?page=84"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>